Kaupunkiympäristötoimiala on kunnissa tärkeässä roolissa vetovoimaisen kaupungin kasvun mahdollistajana. Kunnan johdon täytyy luoda toimintaedellytykset kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Tule maksuttomaan webinaariin ja valjasta kaupunkiympäristö kasvun kiihdyttäjäksi kanssamme! 

Ilmoittaudu mukaan

Suomalaiset arvostavat kotimaista tuotantoa ja palvelua yhä enemmän. Avainlippu-merkki on monille tuttu ja kertoo tuotteen suomalaisesta alkuperästä luotettavasti. Mitä alkuperämerkki tarkoittaa CGI:n ohjelmistoratkaisujen yhteydessä?

Tule kuulemaan Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausalan sekä CGI:n Avainlippu-merkittyjen IT-ratkaisujen asiantuntijoiden keskustelua aiheesta.

Ilmoittaudu mukaan

Webinaarissa keskitymme laaja-alaisen datan hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja datan visualisointiin helposti luettavassa muodossa. Webinaarin sisältö on räätälöity eläkevakuuttajien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Esitämme case-esimerkkejä CGI:n visualisointitoteutuksista. 

Ilmoittaudu mukaan

Keskustelemme mm. kuinka Covid-19 pandemian vaikutuksia luottoriskeihin voisi arvioida. Esittelemme uusia innovatiivisia lähestymistapoja, joiden avulla olisi mahdollista hyödyntää uusia datalähteitä jopa reaaliaikaisesti luottoriskien mallintamisessa.

Ilmoittaudu mukaan

 

 


 

Tutustu myös webinaaritallenteisiin

Datan lisääntyessä vauhdilla on tiedolla johtamisesta tullut osa arkea. Suomen kunnissa mietitään, miten johtaa tuhansien työntekijöiden, satojen järjestelmien ja monien toimialojen organisaatioita nykyistä paremmin. Webinaari on osa uutta Smart City Academya, johon sisältyy erilaisia kursseja digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

Lataa webinaaritallenne

Webinaari johdattaa sinut palveluekosysteemien mahdollisuuksiin. Muutos palvelujen tuottajasta alustaksi ja mahdollistajaksi tarjoaa kunnille täysin uusia tilaisuuksia, joita vain harvat osaavat hyödyntää. Webinaari on osa uutta Smart City Academya, johon sisältyy erilaisia kursseja digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

Lataa webinaaritallenne

 

Regardless of the industry, all organizations are facing increased pressure due to the dramatic changes in the environment. Organizations have encountered major challenges and they need to respond in order to maximize opportunities and minimize threats. At the same time it is vital to maintain the skills, performance and motivation for the organization and the employees.

Register below to hear best practices on how to build a better organization.

Register here

Webinaarissa johdattelemme sinut elinvoimaisen kunnan digitalisaation roadmapin rakentamisen perusteisiin. Digitalisaatio on keino toteuttaa matkaa kohti tulevaisuuden älykästä kuntaa. Siksi digitalisaatio tarvitsee oman strategian ja työkalut osana kuntastrategiaa. Webinaari on osa uutta Smart City Academya, johon sisältyy erilaisia kursseja digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuuksista tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

Lataa webinaaritallenne

 

Webinaareissa on teemana digitaalisen asiakaspalvelun kehittäminen. Demoamme ajankohtaisia ratkaisuja, joiden avulla voit parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa prosesseja. Aihetta käsiteltiin kahdessa webinaarissa, joiden tallenteet voit kuunnella yhdessä tai erikseen.

Lataa webinaaritallenne

 

CGI Kuntapulssi on uusi tuotteistettu raportointiratkaisu, joka auttaa johtamaan kuntaasi tiedolla. Automaattisesti päivittyvät talouden, henkilöstön ja väestötiedon mittarit helpottavat kaupungin ylimmän johdon ja yksiköiden esimiesten arkea. Nämä mittarit jokainen kunta tarvitsee!

Lataa webinaaritallenne

 

IT-ulkoistukset ovat keino saavuttaa suuria säästöjä IT-kuluista ja sitä kuntatalous tarvitsee juuri nyt. Samaan aikaan ulkoistukset tarjoavat valmiit työkalut ja osaajat digitaalisten palvelujen kehittämiseen aiempaa nopeammalla sykkeellä. Tule kuulemaan hyödyistä ja onnistumisen edellytyksistä webinaariimme!

Lataa webinaaritallenne

 

Mitä on videoanalytiikka ja mitkä ovat sen käyttökohteet eri toimialoilla? Miten videokuvaa hyödyntämällä voidaan parantaa tuotannon laatua, lisätä työturvallisuutta tai luoda parempia asiakaskokemuksia?

Lataa webinaaritallenne

 

Riippumatta toimialasta, Call Centerien eli asiakaspalvelukeskusten vetäjien on lisättävä tehokkuutta ja parannettava monikanavaista asiakaskokemusta. Webinaarissa saat kuulla, mitkä ovat viimeisimmät parhaat käytännöt siinä, miten teknologialla voidaan tukea asiakaspalvelua, jotta tehokkuus ja asiakaskokemus paranevat. Käymme läpi useita käytännön esimerkkejä ja lisäksi saat kattavan katsauksen erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin.

Lataa webinaaritallenne

 

Webinaarissa käsiteltiin ketterää kehittämistä, tiedolla johtamista, työkyvyttömyysriskin tunnistamista koneoppimisen avulla ja suostumuksen hallintaa työhyvinvoinnin ekosysteemissä. Katso lisätietoa webinaarin sisällöstä latauslinkin takaa. 

Lataa webinaaritallenne

 

Kuuluuko tehtäviisi verkkopalveluiden saavutettavuuden varmistaminen? Oletko epävarma siitä, mitä saavutettavuusdirektiivi velvoittaa tai onko organisaatiosi ottanut huomioon kaikki saavutettavuuden vaatimukset? Webinaarissa kuulet, miten laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa digipalvelujen tarjoajia, ja kuinka riittävään saavutettavuuteen päästään. 

Lataa webinaaritallenne

 

Digipalvelujen kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa palvelun sisällön helppoa ymmärrettävyyttä ja palvelun helppoa käytettävyyttä. Sen tärkeys korostuu käyttäjillä, joilla on kognitiivisia rajoitteita, kuten haasteita muistin, päättelyn ja keskittymisen kanssa. Tule kuulemaan lisää saavutettavuudesta ihmisen kognition näkökulmasta. 

Lataa webinaaritallenne

 

Nosta laskujesi sähköistymisaste seuraavalle tasolle ja vaikuta laskutuksesi kustannuksiin, ekologisuuteen ja perillemenoon tarjoamalla monipuoliset ja nykyaikaiset sähköisen laskun välitystavat. Käsiteltävien aiheiden joukossa ovat mm. seuraavat:

  • Mobiililaskutus (Kivra, MobilePay & OmaPosti)
  • E-laskujen vastaanottoehdotussanomat(RP-sanomat)
  • Markkinointi ja tiedottaminen
  • Kansainvälinen yrityslaskutus (PEPPOL)

Lataa webinaaritallenne

 

Webinaarissa kerromme, kuinka Data360-ratkaisumme tuo henkilötietojen jakamisen palvelutarjoajalta toiselle äärimmäisen helpoksi, mikä auttaa parantamaan asiakaskokemuksia ja luomaan asiakkaille uudenlaisia palveluja. Lisäksi käymme läpi sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötapauksia ja kerromme miten innovaatio toimii.

Lataa webinaaritallenne

 

Automaattinen työvuorosuunnittelu muuttaa työvuorojen suunnitteluprosessia ja toimintatapoja organisaatiossa. Webinaarissa käymme läpit CGI:n kokonaisratkaisua, joka sisältää asiantuntijapalvelut optimointiratkaisun onnistuneeseen käyttöönottoon ja muutoksen hallintaan.

Lataa webinaaritallenne

 

Kuinka kenttätyöntekijöiden välitöntä asiakastyöaikaa saadaan lisättyä? Liikkuvien työntekijöiden työt on mahdollista suunnitella, optimoida ja hallita siten, että tuottavuus kasvaa ja samalla välitön asiakastyö lisääntyy konkreettisin tuloksin. Webinaarissamme opit laskemaan kenttätyöllesi hintalapun ja oivallat, miten sitä on mahdollista kutistaa siten, että välitön asiakastyöaika lisääntyy.

Lataa webinaaritallenne

 

Esimiehiltä odotetaan läsnäoloa ja jatkuvaa sparrausta, mutta samalla työntekijät ovat itseohjautuvia ja haluavat kantaa entistä enemmän vastuuta omasta työstään. Työn murros on johtanut siihen, että työ ei ole enää ajasta ja paikasta riippuvaista. Etätöiden merkitys on kasvanut ja haastanut työyhteisöjä uudella tavalla.

Millä tavalla organisaatiot voivat paremmin tukea etätyön johtamista ja miten se näkyy työntekijäkokemuksessa? Lataa alta webinaaritallenteemme ja ota selvää.

Lataa webinaaritallenne

 

Valtaosa kyberturvallisuuteen liittyvistä ongelmista on seurausta inhimillisestä toiminnasta tai ihmisen tekemästä virheestä. Riskiä voi pienentää lisäämällä henkilöstön tietoturvatietoja ja -taitoja selkeiden ohjeistusten, säännöllisen viestinnän ja ymmärrettävien koulutusten avulla. Tässä webinaarissa neuvomme, kuinka henkilöstöstä tehdään kyberturvallisuuden vahvin lenkki. 

Lataa webinaaritallenne

 

Miten aterioiden hiilijalanjälki saadaan pidettyä minimissä, ruoka-annokset vastaamaan Suomen ravitsemussuosituksia ja reseptit kohtaamaan ruokailijoiden erityistarpeet samalla, kun kustannukset nousevat ja resurssit tiukentuvat? Webinaarissa tutustumme digitaalisten työkalujen rooliin osana vastuullista ruokapalveluekosysteemiä. 

Lataa webinaaritallenne

 

Digitaalinen HR -akatemia on ilmainen verkkokurssi, joka kokoaa HR-asiantuntijoiden neuvot napakaksi paketiksi. Viiden webinaarin sarjasta saat selkeitä vinkkejä ja ohjeita henkilöstöjohtamisen sekä HR- ja palkkaprosessien digitalisointiin.

Ilmoittaudu mukaan

 

Titania-työvuorosuunnittelujärjestelmään on julkaistu uusia visuaalisia dashboardeja, joilta näet kaiken tarvitsemasi tiedon työvuoroista helposti ja ketterästi. Tule webinaariimme tutustumaan Titania Raportoinnin uusiin mahdollisuuksiin!

Lataa webinaaritallenne

 

Auttaako palkkajärjestelmä tekemään työn tehokkaammin vai kaipaavatko palkkaprosessinne kehitystä? CGI HR Palkat auttaa muistamaan deadlinet, toimii luotettavasti kellon ympäri ja on helppo käyttää. Lataa webinaaritallenne ja näe, kuinka palkanlaskentaohjelma auttaa käyttäjää onnistumaan tehtävässään.

Lataa webinaaritallenne