CGI toteutti yhdessä asiakkaan kanssa talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmän, jonka avulla pyritään ehkäisemään velkaantumista ja auttamaan velkaantuneita tähänastista tehokkaammin.
Hybridivaikuttaminen on 2020-luvun Suomen merkittävin turvallisuusuhka. Lue blogistamme Mikko Uotilan ajatuksia siitä, kuinka voisimme muodostaa paremman valmiuden hybridiuhkien tunnistamiseksi ja niihin reagoimiseksi.

Virkamieskokemus syntyy laadukkailla ja tehokkailla toiminnoilla

Hyvä virkamieskokemus koostuu sujuvista palveluista, jotka kattavat organisaation toiminnot henkilöstöhallinnosta talouteen. Laadukkaat tukitoiminnot helpottavat työskentelyä ja ohjaavat käytössä olevaa aikaa vaativampiin tehtäviin. 

Sujuva asianhallinta muodostaa niin ikään osan virkamieskokemuksesta. Modernilta asianhallinnalta vaaditaan tehostamista, seurantaa sekä hyvää käyttökokemusta. Tuotamme valtionhallinnon asiakkaillemme asianhallinnan palveluita niin räätälöityinä virastokohtaisina ratkaisuina kuin tuoteratkaisuna. CGI:n VIRTA-ratkaisu on kehitetty yhteistyössä valtionhallinnon asiakkaidemme kanssa vastaamaan arkipäivän tarpeisiin.

valtio-laadukkaat ja tehokkaat tukitoiminnot

Tekoäly ja analytiikka helpottavat päätöksentekoa

Analytiikan rooli korostuu, kun johtamisen tukena on valtava määrä tietoa. Reaaliaikainen oikea tieto ja tiedolla johtaminen vähentävät työn päällekkäisyyttä, säästävät kustannuksissa ja antavat luotettavan kuvan suhteessa kansalaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Autamme valtionhallinnon asiakkaitamme ottamaan tekoälyn sekä analytiikan hyödyt käyttöön. Uskomme, että älykkäillä työkaluilla pystymme vapauttamaan virkamiehen työpanosta rutiinitehtävistä ammattiosaamista vaativiin tehtäviin. Sujuva asioiden käsittely näyttäytyy kansalaiselle nopeampana ja laadukkaampana palvelukokemuksena. 

central-government-johtaminen-modernissa-yhteiskunnassa-medium-image