Primary tabs

The denial-of-service attack over - Use of online services to normalize

Helsinki, 05.06.2017

CGI on tunnistanut ja torjunut iltapäivällä alkaneen palvelunestohyökkäyksen yhteistyössä tietoliikenneoperaattoreiden kanssa.

Suomeen suuntautuneen palvelinestohyökkäyksen kohteena oli julkisen hallinnon tunnistuspalvelu. Hyökkäys kuormitti tietoliikenneyhteyksiä hyvin laajasti, mikä näkyi useiden suomalaisten verkkopalvelujen hitautena tai toimimattomuutena.

Kaikki verkkopalvelut ovat nyt palautumassa normaalitilaan.

Tiedottaminen jatkuu, jos hyökkäys uusiutuu tai uusia häiriöitä ilmenee.

Järjestelmien toimintaan liittyvissä kysymyksissä asiakkaitamme palvelevat CGI:n palvelupäälliköt sekä palvelujohtaja Janne Kosonen (050 573 8884).

Lisätietoa palvelinestohyökkäyksistä

Palvelunestohyökkäys on rikos, jossa pyritään estämään tietoliikennelaitteen, -palvelimen, -palvelun tai sovelluksen käytettävyyttä. Tehokkaimmillaan laaja palvelunestohyökkäys lamauttaa kohteen täysin. Tyypillinen toteutustapa on ruuhkauttaa internet-liittymä suuremmalla kuormalla kuin liittymä kykenee liikennettä vastaanottamaan. Hyökkäys toteutetaan yleensä nk. Bot-verkkoja hyödyksi käyttäen, jolloin hyökkäävinä komponentteina on hakkeroituja työasemia, päätelaitteita (esim. koti-ADSL, netti-TV) ja palvelimia eri puolilta maailmaa.

Luonteeltaan laajat palvelunestohyökkäykset ovat sellaisia, ettei niitä ole mahdollista torjua ennalta. Varautumistoimilla estetään hyökkäysten eteneminen, lievennetään niiden vaikutuksia ja huolehditaan siitä, että normaalitilanteeseen päästään palaamaan mahdollisimman pian.

Lisätietoa CGI:n asiakkaille:
Janne Kosonen
palvelujohtaja, CGI 
050 573 8884

Mediayhteydenotot:
Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
050 380 5601

  

-Briefly in English-

The denial-of-service attack over - Use of online services to normalize

CGI has identified and rejected a denial-of-service attack in co-operation with network operators.

The attack was targeted to a public administration identification service. The attack overloaded the network connections, which caused slowness or malfunctions to a number of Finnish online services.

All online services are now returning to normal mode.

Communications continues if the attack is renewed or new disruptions occurs.

Our customers are served by CGI's Service Managers and Service Director Janne Kosonen (050 573 8884).