Primary tabs

Helsinki, 10.12.2013

IT-palveluyritys CGI palkittiin Mikkelin kaupungin kilpailussa, jossa etsittiin kuntalaisten arkea helpottavia ja kaupungin tuottavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja.

CGI:n Palvelunohjaus-kilpailutyön ideana on ensin määrittää kaupungin toiminnoille palveluohjausmalli ja ottaa sen jälkeen palvelut yhdistävä ohjausalusta sekä sähköisen asioinnin alusta käyttöön.

”Palveluprosessien yksinkertaistaminen ja rutiinitehtävien sähköistäminen vapauttaa kaupungin henkilöstön resursseja varsinaisiin asiakaskohtaamisiin ja parantaa muutenkin tuottavuutta”, tiivistää CGI:n johtaja Henry Nieminen ratkaisun hyödyt Mikkelin kaupungille.

”Käyttäjälle ratkaisu näyttäytyy vaikkapa kätevänä mobiilisovelluksena, josta voi helposti päästä tarkastelemaan itselleen profiloitua tai haluamaansa tietoa”, CGI:n kuntaratkaisujen kehitysjohtaja Juha Ruokari kertoo.

Kunnan palveluprosessit ulottuvat usein yli kunnan toimialojen ja mukana on myös ulkopuolisia palveluntuottajia. Tähän tuotantoprosessiin kytkeytyvät aina myös hallinnon tukiprosessit, kuten taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Kaikista näistä kertyvä tieto on ensiarvoisen tärkeää koko kunnan toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä.

CGI:n palvelunohjausratkaisu auttaa palvelutuotannon ja sen hallinnoinnin kustannustehokkuuden kehittämisessä sitomalla palvelutuotannon, hallinnon ja johtamisen prosessit yhteen. Se tarjoaa keskitetysti mm. asiakas- ja toimittajarekisterit sekä palvelujen ja prosessien hallinnan. Olennainen osa ratkaisua on yhteinen sähköisen asioinnin alusta.

Kuntalaisten arkea helpottavia ja kaupungin tuottavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja etsittiin kaikille avoimella valtakunnallisella kilpailulla. Mikkelin kaupunki sai yhteensä 75 ratkaisuesitystä yrityksiltä ja 11 kuntalaisilta siihen miten kuntalaisten arkea voidaan digitaalisilla ratkaisuilla helpottaa. Kilpailussa palkittiin 11 yritysten ja kolme kuntalaisten ratkaisuesitystä.

Lisätietoa

Juha Ruokari
kehitysjohtaja, kuntaratkaisut
040 737 45 25
juha.ruokari@cgi.com