Primary tabs

Helsinki, 11.03.2013

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus TASKE on valinnut CGI:n ensisijaiseksi kokonais- ja IT-arkkitehtuurien asiantuntija- ja konsultointipalveluiden toimittajaksi. Sopimus tehtiin vuosiksi 2013 – 2015 ja se tehtiin hankintakilpailun kautta.

Sopimus koskee asiantuntijapalveluja, joita TASKE:n tietotekniikkaosaston osaamiskeskus tarjoaa kaupungille ja sen hallintokunnille. Tietotekniikkaosasto vastaa mm. kaupungin tietohallinnon sekä sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön kehittämisestä. Osaamiskeskus puolestaan tukee tietotekniikan ohjaukseen ja päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä sekä kaupunki- että hallintokuntatasoa. Osaamiskeskus tuottaa asiantuntijaresursseja strategisille tarvealueille ja vauhdittaa kaupungin tietotekniikkastrategian keskeisten tavoitteiden toteuttamista ja palveluinnovaatioiden edistämistä.

CGI tarjoaa kokonais- ja it-arkkitehtuurin suunnittelu- ja konsultointipalveluita sekä julkiselle että yksityissektorille. Kokonais- ja it-arkkitehtuuripalvelut kattavat arkkitehtuurityön eri vaiheet sekä organisaatio-, hanke-, projekti- että tietojärjestelmätasolla. CGI auttaa asiakkaitaan kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisestä organisaatiossa, arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan määrittelyssä sekä arkkitehtuurin kehittämisen tiekartan suunnittelussa ja toimeenpanossa. 

CGI:n kokonaisarkkitehtuurikonsultit ovat TOGAF 9 -sertifioituja asiantuntijoita, joilla on usean vuoden käytännön kokemus kokonaisarkkitehtuuri-, sekä suurten järjestelmä- ja palvelukokonaisuuksien arkkitehtuurityöstä.

Lisätietoja: 

Sohvi Puro 
puh. 040 725 2510
sohvi.puro@cgi.com