Primary tabs

Helsinki, 06.08.2015

Euroopan parlamentti on kansainvälisen tarjouskilpailunsa tuloksena valinnut CGI:n johtaman konsortion vastaamaan tietojärjestelmiensä kehittämisestä ja ylläpidosta. Sopimuksen arvo on 196 miljoonaa euroa.

Puitesopimus kattaa myös tietojärjestelmiä seuraavissa EU:n organisaatioissa: EU-tuomioistuin, Tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Alueiden komitea, Euroopan lentoturvallisuusvirasto, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu sekä EU:n käännöskeskus.

Lisätietoa konsernitiedotteestamme (in English)