Primary tabs

Helsinki, 25.09.2014

CGI Suomi Oy aloittaa yhteistoimintamenettelyn. Henkilöstön vähennystarpeeksi on arvioitu enintään 350 henkilöä. CGI työllistää Suomessa tällä hetkellä noin 3 500 henkilöä, joten arvio vähennystarpeesta on noin 10 %.

Käynnistyvän yt-menettelyn perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset sekä liiketoimintastrategiaan ja toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät syyt. Taustalla vaikuttavat kiristynyt kilpailu, asiakkaiden kustannussäästöpaineet ja toimialan käynnissä oleva rakennemuutos. Suomessa IT-palvelumarkkinat ovat suorassa suhteessa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, kasvu on vaatimatonta tai olematonta ja markkinakilpailu on kovaa. Asiakkaat odottavat palvelutoimittajilta jatkuvasti kustannustehokkaampaa palvelutuotantoa, uusia innovaatioita ja jatkuvasti kehittyvää laatua.

Kilpailukykyinen ja kannattava toiminta myös tulevaisuudessa vaatii tuottavuuden parantumista ja kilpailukykyisempää kustannusrakennetta. CGI:n strategiana on tuottaa palvelut mallilla, jossa vahva paikallinen osaaminen ja palvelutuotanto yhdistetään globaaleihin osaaja- ja palveluverkostoihin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kaukoidässä.

Mahdolliset päätökset suunnitelluista henkilöstöä koskevista toimenpiteistä tehdään yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisen jälkeen, ja toimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Neuvottelumenettelyn aikana selvitetään henkilöstövähennysten lisäksi muita mahdollisuuksia toimintojen sopeuttamiseen. Koko keinovalikoima käydään läpi yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Myös mahdollisuudet alihankintapalvelujen vähentämiseen selvitetään.

 

Lisätietoja:

Heikki Nikku
toimitusjohtaja, CGI
Puh. 0400 500 782
(Median tavoitettavissa klo 11-13)

 

Mediayhteydet:
Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
Puh. 050 380 5601
esa.luoto@cgi.com

 

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton ICT-palveluja tarjoava yritys. Yhtiöllä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 maassa. Suomessa CGI työllistää 3 500 henkilöä 17 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.fi.