Primary tabs

Helsinki, 03.04.2014

Top Employers -instituutti myönsi CGI:lle vuoden 2014 European Top Employer -sertifioinnin. Tämä sertifiointi myönnetään ainoastaan sellaisille organisaatioille, jotka läpäisevät myös paikallisen sertifioinnin vähintään viidessä maassa. CGI:n sertifioidut Euroopan toiminnot ovat Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Belgia ja Suomi. CGI on ensimmäinen organisaatio Suomesta, joka on saanut sertifioinnin. 

Tämän kattavan ja puolueettoman tutkimuksen mukaan CGI tarjoaa henkilöstölleen poikkeuksellisen hyvät työskentelyolosuhteet. Sertifikaatti toimii osoituksena CGI:n vahvasta sitoutumisesta niin henkilöstöönsä kuin yritysunelmaansakin, jonka perustana ovat työviihtyvyys ja yrityksen omistajuus.

“Olemme todella iloisia tästä palkinnosta ja saamastamme arvostuksesta työyhteisömme kehittämiselle,” sanoo Joao Baptista, CGI:n Pohjoismaiden, Etelä-Euroopan ja Etelä-Amerikan alueista vastaava johtaja. "CGI:ssä suurin osa työntekijöistä on myös omistajia, miksi kutsumme sisäisesti henkilöstöämme membereiksi. Kaikilla on mahdollisuus ryhtyä yrityksen omistajiksi osakesäästöohjelman kautta. Omistajina rakennamme kaikille hyvää työympäristöä ja yritystä, josta voimme olla ylpeitä.“

CGI:n sertifiointia edelsi tiukka arviontiprosessi, johon sisältyi kansainvälinen parhaita käytäntöjä kartoittava tutkimus sekä sisäinen auditointi. CGI tulos oli erinomainen seuraavissa pakollisissa, työntekijäkeskeisissä kriteereissä:

  • Perusetuudet
  • Toissijaiset etuudet ja työelämän tasapaino
  • Uramahdollisuudet
  • Yhtiökulttuuri

Alankomaissa sijaitseva Top Employers -instituutti on riippumaton organisaatio, joka myöntää Top Employers -sertifiointeja työnantajille maailmanlaajuisesti. Organisaatio palkitsee työnantajan, joka tarjoaa työntekijälleen parhaat mahdolliset olosuhteet.

”Top Employer eroaa merkittävästi muista arviointiohjelmista siinä, että kyse on ennen kaikkea laatusertifikaatista ja aidosti globaalista sellaisesta. Koska tutkimus toteutetaan työntekijäkyselyjen sijasta laatuauditointina, sertifiointia ei voi saada vain tarjoamalla leipää ja sirkushuveja. Vastuullisen työnantajan henkilöstöasioiden on oltava aidosti kunnossa”, kertoo CGI Suomen henkilöstöjohtaja Saara Lamberg.

Lisätietoa

Saara Lamberg
Henkilöstöjohtaja, CGI Suomi
040 708 3339
saara.lamberg@cgi.com

Top Employers -ohjelma
Top Employers -sertifiointiohjelma on objektiivinen, kansainvälisesti sovellettava henkilöstöhallinnon käytäntöjen auditointiprosessi, jonka kautta on sertifioitu johtavia kansallisia ja kansainvälisiä organisaatioita 45 maassa. Tutkimusohjelman alussa kukin ohjelmaan osallistuva organisaatio suorittaa henkilöstöhallinnon vertailuanalyysin. Tämän jälkeen seuraa tiukka auditointi, jonka suorittaa kansainvälinen auditointiyritys Grant Thornton. Auditoinnissa tutkitaan CRF Instituten suorittaman sertifioinnin laatu, syvyys ja siinä annettu pisteytys. Tutkimusohjelma päättyy sertifikaatioon, jossa kunkin maan huipputyönantajat saavat tunnustusta ja heidät palkitaan. Tämän jälkeen kukin osanottaja (ei ainoastaan Top Employer -sertifioidut organisaatiot) saa palautetta henkilöstöhallinnon vertailuarvostaan. Palautteen tarkoituksena on auttaa henkilöstöhallinnon johtoa parantamaan työntekijöiden kokemuksia, sitoutuneisuutta ja lisäämään yrityksen houkuttelevuutta työpaikkana. Ohjelma pisteyttää kunkin osaa ottaneen organisaation vasten puolueetonta arviointistandardia viidellä henkilöstöhallinnon eri osa-alueella: perusetuudet, toissijaiset etuudet ja työelämän tasapaino, koulutus ja kehitys, uramahdollisuudet ja yrityskulttuuri. Tutkimusmetodologia on Hollannin talousministeriön hyväksymä. Ministeriön arvioinnin perusteella Top Employers -tutkimus on 100% luotettava henkilöstöhallinnon osaamisen mittari.

Top Employers -instituutti
Top Employers –sertifiointi on Top Employers –instituutin projekteja. Viimeisen 20 vuoden aikana Top Employers -instituutti on kehittänyt omaa tutkimusmetodologiaansa, joka on Hollannin talousministeriön hyväksymä ja jonka puolueeton auditointiyritys Grant Thornton tarkastaa vuosittain. Top Employers -instituutin päätoimipiste sijaitsee Amsterdamissa.