Primary tabs

Helsinki, 18.02.2015

CGI Suomelle on myönnetty toistamiseen globaali Top Employers –instituutin myöntämä sertifikaatti. CGI on Suomessa ainoa yritys, joka on saanut tämän sertifioinnin.

Sertifikaatin myöntämistä edelsi tiukka prosessi, joka piti sisällään kansainvälisen parhaiden käytäntöjen tutkimuksen sekä sisäisen auditoinnin. Tarkastelun kohteena olivat:

  • palkkaus ja palkitseminen
  • työolosuhteet
  • koulutus ja kehittäminen
  • urakehitys
  • yrityskulttuuri.

Sertifioinnin myönnettiin Euroopassa myös kuudelle muulle CGI:n maayhtiölle Iso-Britanniassa, Hollannissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Belgiassa.

Top Employer -instituutti on riippumaton organisaatio, joka tutkii merkittävien työllistäjien työntekijäkäytäntöjä ympäri maailmaa ja vertaa näitä kansainvälisiin standardeihin. Top Employer sertifioi satoja yrityksiä vuosittain, ja se on tehnyt sitä vuodesta 1991 alkaen. 

Lisätietoa

Saara Lamberg
Henkilöstöjohtaja, CGI Suomi
040 708 3339
saara.lamberg@cgi.com

Top Employers -ohjelma
Top Employers -sertifiointiohjelma on objektiivinen, kansainvälisesti sovellettava henkilöstöhallinnon käytäntöjen auditointiprosessi, jonka kautta on sertifioitu johtavia kansallisia ja kansainvälisiä organisaatioita 45 maassa. Tutkimusohjelman alussa kukin ohjelmaan osallistuva organisaatio suorittaa henkilöstöhallinnon vertailuanalyysin. Tämän jälkeen seuraa tiukka auditointi, jonka suorittaa kansainvälinen auditointiyritys Grant Thornton. Auditoinnissa tutkitaan CRF Instituten suorittaman sertifioinnin laatu, syvyys ja siinä annettu pisteytys. Tutkimusohjelma päättyy sertifikaatioon, jossa kunkin maan huipputyönantajat saavat tunnustusta ja heidät palkitaan. Tämän jälkeen kukin osanottaja (ei ainoastaan Top Employer -sertifioidut organisaatiot) saa palautetta henkilöstöhallinnon vertailuarvostaan. Palautteen tarkoituksena on auttaa henkilöstöhallinnon johtoa parantamaan työntekijöiden kokemuksia, sitoutuneisuutta ja lisäämään yrityksen houkuttelevuutta työpaikkana. Ohjelma pisteyttää kunkin osaa ottaneen organisaation vasten puolueetonta arviointistandardia viidellä henkilöstöhallinnon eri osa-alueella: perusetuudet, toissijaiset etuudet ja työelämän tasapaino, koulutus ja kehitys, uramahdollisuudet ja yrityskulttuuri. Tutkimusmetodologia on Hollannin talousministeriön hyväksymä. Ministeriön arvioinnin perusteella Top Employers -tutkimus on 100% luotettava henkilöstöhallinnon osaamisen mittari.

Top Employers -instituutti
Top Employers –sertifiointi on Top Employers –instituutin projekteja. Viimeisen 20 vuoden aikana Top Employers -instituutti on kehittänyt omaa tutkimusmetodologiaansa, joka on Hollannin talousministeriön hyväksymä ja jonka puolueeton auditointiyritys Grant Thornton tarkastaa vuosittain. Top Employers -instituutin päätoimipiste sijaitsee Amsterdamissa.