Primary tabs

Helsinki, 15.01.2014

Espoon kaupunki on valinnut IT-palveluyritys CGI:n kumppanikseen tuottamaan työasemien loppukäyttäjäpalvelut. CGI hoitaa kaupungin IT-tukipalvelut, kuten työntekijöiden avustamisen työasemiin liittyvissä ongelmatilanteissa, sovellusasennukset, tulostuspalvelut, lisenssienhallinnan sekä työasemien elinkaaripalvelut. Sopimuksen arvo on 10,4 miljoonaa euroa neljältä vuodelta.

”Kyseessä on hyvin laaja palvelu, joka koskettaa jokaista työntekijäämme. Siksi oli tärkeää valita kumppani, joka osaa työasemapalvelut ensiluokkaisesti”, Espoon kaupungin tietotekniikkapalveluiden johtaja Jukka Pitkänen kertoo.

Palvelusopimus kattaa kaikki Espoon 550 toimipistettä, joissa on noin 15 300 työasemaa oheislaitteineen. Palveluita käyttävät 14 000 työntekijää, noin 30 000 koululaista sekä kaupungin luottamushenkilöt.

”Espoo on edelläkävijä, joka haluaa käyttää uutta teknologiaa ja moderneja ratkaisuja, eikä pelkää ulkoistaa. Heillä on pitkä kokemus yhteistyöstä monitoimittajaympäristössä. Loppukäyttäjien tyytyväisyys on tässä hankkeessa aivan keskeistä. Vain silloin, kun he kokevat työnsä sujuvan ongelmitta, voi Espoo saavuttaa tehokkuustavoitteensa”, CGI:n ulkoistusliiketoiminnasta Suomessa vastaava Leena-Mari Lähteenmaa sanoo.

Yhteistyö lähtee liikkeelle käyttöönottoprojektilla, joka alkaa heti ja valmistuu kesällä 2014.

Lisätietoa

Jukka Pitkänen
Johtaja, Tietotekniikkapalvelut, Espoon kaupunki
p. 09 8168 4808
jukka.o.pitkanen@espoo.fi

Leena-Mari Lähteenmaa
Johtaja, Infrapalvelut ja liiketoimintaprosessien ulkoistaminen
p. 050 410 3135
leena-mari.lahteenmaa@cgi.com

 

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. suurin riippumaton, ICT:n ja liiketoimintaprosessien kehityspalveluja tarjoava yritys. Yhtiöllä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 maassa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa palvelemassa sen tuhansia asiakkaita maailmanlaajuisesti. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.fi.

 

 

Tulevaisuutta koskevat lausunnot
Kaikki tämän lehdistötiedotteen lausunnot, jotka eivät suoraan ja yksinomaan koske historiallisia tosiseikkoja, ovat Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) pykälän 27A ja vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (United States Securities Exchange Act) pykälän 21E, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisia "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" ja Kanadan arvopaperilakien mukaista "tulevaisuutta koskevaa tietoa". Nämä lausunnot ja tämä tieto edustavat CGI:n aikeita, suunnitelmia, odotuksia ja uskomuksia, ja niihin sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet ovat yhtiöstä riippumattomia. Näiden tekijöiden johdosta todelliset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa tai tulevaisuutta koskevassa tiedossa esitetyistä. Edellä mainittuihin tekijöihin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: uusien tilausten ajoitus ja mittakaava; yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt; kyky houkutella ja pitää päteviä hallituksen jäseniä; kilpailu nopeasti kehittyvillä IT-markkinoilla; talouden yleinen tila; valuuttakurssit ja muut riskit, jotka on mainittu lehdistötiedotteessa, CGI:n vuosittaisissa ja neljännesvuosittaisissa Johdon katsauksissa (Management's Discussion and Analysis, MD&A), CGI:n vuosikertomuksessa, U.S. Securities and Exchange Commission -elimelle toimitetussa CGI:n vuosikertomuksen lomakkeessa 40-F (tallennettu EDGAR-järjestelmään osoitteessa www.sec.gov) ja Kanadan markkinaviranomaisille toimitetussa yhtiön vuosikertomuslomakkeessa (tallennettu SEDAR-järjestelmään osoitteessa www.sedar.com), sekä kaikki edellä mainittuja koskevat olettamukset. Osan tulevaisuutta koskevista lausunnoista tai tiedosta voi tunnistaa ilmaisuista "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "ennakoida", "ennustaa", "suunnitella" ja niiden muunnelmista sekä samankaltaisista ilmaisuista. Nämä ilmaisut koskevat ainoastaan niiden päiväyksen jälkeistä aikaa. Erityisesti yhtiön tulevaa tulosta koskevat lausunnot ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja ja tulevaisuutta koskevaa tietoa. CGI sanoutuu irti aikeista tai velvollisuuksista päivittää tai tarkastaa tulevaisuutta koskevia lausuntoja tai tulevaisuutta koskevaa tietoa julkisesti uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seikan nojalla, ellei sovellettavassa laissa niin vaadita. Lukijoita varoitetaan luottamasta liikaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin tai tulevaisuutta koskevaan tietoon.