Moderni asianhallinta ei ole enää pelkkä asiarekisteri tai asiakirja-arkisto. Nykyään asianhallinnan ratkaisulta vaaditaan tehostamista, seurantaa sekä houkuttelevaa käyttökokemusta.

Julkisen sektorin vaatimukset täyttävä asianhallinnan ratkaisu

VIRTA-asianhallintajärjestelmä tehostaa asiakirjaprosesseja ja tekee siitä käyttäjäystävällistä. Seuraavan sukupolven moderni asianhallintajärjestelmä on suunniteltu palvelumuotoilun avulla käyttäjäystävälliseksi ja intuitiiviseksi. VIRTA on kehitetty yhteistyössä usean viraston kanssa, ja yhteinen kehittäminen jatkuu edelleen kasvaneen asiakaskunnan kanssa. 

Pelkän asianhallinnan digitalisoimisen lisäksi järjestelmään voidaan tuoda myös tekoälyä ohjaamaan asianhallinnan prosesseja. Tekstisisällön ymmärtävä tekoäly helpottaa esimerkiksi virkamiesten päätöksentekoa valmistelemalla tiedot sekä ehdottaen päätöstä, joka perustuu aiempiin vastaaviin tapauksiin.

Ratkaisu on otettavissa käyttöön joustavasti kokonaisuutena tai tarvittavin osakokonaisuuksin. Arkkitehtuuri mahdollistaa myös ylläpidollisesti kestävät kustomoidut toiminnot asiakkaiden tarpeisiin. VIRTA-ratkaisu on myös SÄHKE2-sertifioitu, mikä helpottaa pysyvän sähköisen säilyttämisen luvan hakemista.

VIRTA-ratkaisun keskeiset komponentit:

Pääkomponentit

Asianhallinta

Dokumenttienhallinta

Tiedonohjausjärjestelmä (TOJ)

Prosessiohjaus ja työnkulut

Lisäkomponentit

VIRTA.AI-tekoäly

Visuaalinen analytiikka

Sopimushallinta

Rakenteiset asiakirjat

Sähköinen allekirjoitus

Julkinen diaari