Inhimillistä työajanhallintaa

On yö tai päivä, terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorojen hallinta sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa.

Työvuorojen suunnittelussa ja seurannassa on otettava huomioon lukuisia tekijöitä:

  • Henkilöstötarve ja taloudelliset resurssit
  • Tasapuolinen henkilöstöpolitiikka, lait ja sopimukset sekä työntekijöiden oikeudet, yksilölliset tilanteet ja toiveet
  • Henkilökunnan jaksaminen ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • Epäsäännölliset työvuorot, päivystykset sekä keikkatyöläiset ja osa-aikaiset työntekijät
  • Liikkuvan työn haasteet. 

Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla, kuten sairaalat, terveyskeskukset, vanhainkodit, päiväkodit, palvelu- ja hoitolaitokset, apteekit, aluepelastuskeskukset sekä kotipalvelut. Titania sopii julkisille ja yksityisille organisaatiolle koosta riippumatta.

 

Käyttäjäystävällinen ja toiminnoiltaan joustava ohjelmisto

CGI tekee aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa ja on kehittänyt Titania sähköisen asioinnin tukemaan ergonomista ja yhteisöllistä työvuorosuunnittelua.

Sähköinen asiointi lisää suunnittelun systemaattisuutta:

  • aikaa säästyy varsinaiseen työhön
  • työvuorotoiveet huomioidaan tasapuolisesti
  • viimeisimmät työvuorosuunnitelma- ja toteumatiedot ovat aina saatavilla
  • äkillisten poissaolojen paikkaaminen helpottuu
  • vuorotyöstä tulee vähemmän kuormittavaa ja terveysriskit pienenevät.

Titania-ohjelmistoon kuuluva suunnittelun ja laskennan osio sisältää mm. työaikapankin, kulunvalvonnan ja ergonomisen työaikasuunnittelun. Koko työvuorosuunnitteluprosessi saadaan myös sähköistettyä. Titaniaan on rakennettu lisäksi erilaisia toiminnanohjausliittymiä mm. sijaisvälitykseen, kotihoitoon, päivähoitoon ja perhepäivähoitoon. 

Katso kuinka TYKS paransi työhyvinvointia yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla

 

Tutustu myös muihin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki HR-palvelumme

Palvelumme henkilöstöhallinnolle