Inhimillistä työajanhallintaa

On yö tai päivä, terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorojen hallinta sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa.

Työvuorojen suunnittelussa ja seurannassa on otettava huomioon 

  • Henkilöstötarve ja taloudelliset resurssit
  • Tasapuolinen henkilöstöpolitiikka, lait ja sopimukset sekä työntekijöiden oikeudet, yksilölliset tilanteet ja toiveet
  • Henkilökunnan jaksaminen ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • Epäsäännölliset työvuorot, päivystykset sekä keikkatyöläiset ja osa-aikaiset työntekijät
  • Liikkuvan työn haasteet

 

Käyttäjäystävällinen ja toiminnoiltaan joustava ohjelmisto

Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa, päiväkodeissa, palvelu- ja hoitolaitoksilla, apteekeissa, aluepelastuskeskuksissa sekä kotipalveluissa. Titania sopii julkisille ja yksityisille organisaatiolle koosta riippumatta.

Titania-ohjelmistoon kuuluva suunnittelun ja laskennan osio sisältää mm. työaikapankin, kulunvalvonnan ja ergonomisen työaikasuunnittelun. Titaniaan on rakennettu lisäksi erilaisia toiminnanohjausliittymiä mm. sijaisvälitykseen, kotihoitoon, päivähoitoon ja perhepäivähoitoon. 

 

Titania Sähköinen asiointi digitalisoi työvuorosuunnittelun

CGI tekee aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa ja on kehittänyt Titania sähköisen asioinnin tukemaan ergonomista ja yhteisöllistä työvuorosuunnittelua. Sähköinen asiointi digitalisoi työvuorosuunnittelun ja tuo sen tähän päivään. Vuorotoiveet voidaan viedä selainsovelluksen kautta suoraan järjestelmään ja valmiit listat julkaista sähköisinä. Työaikoja voidaan raportoida ja tietoja voidaan ylläpitää kätevästi. 

Lue lisää sähköisestä asioinnista

 

Titania Toimintalähtöinen suunnittelu tehostaa toimintaa

Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun avulla organisaatio voi tehostaa toimintaansa ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun lähtökohta on toiminnan aiheuttama tarve; määritelty miehitys- ja osaamistarve sekä henkilöstön osaaminen/pätevyys ohjaavat työvuorosuunnittelua. Toisin sanoen suunnittelua tehdään asiakkaiden eli esimerkiksi sairaaloissa potilaiden tarpeiden lähtökohdista. 

Lue lisää toimintalähtöisestä suunnittelusta

 

Titania Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työhyvinvointia

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa sekä lisää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihin. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää vuorotyön haittoja.

Lue lisää yhteisöllisestä työvuorosuunnittelusta

 

CGI auttaa Someron kaupunkia ja sen sote-työntekijöitä hallinnoimaan työvuoroja yhteisöllisesti pilviteknologiaa hyödyntämällä. Ratkaisu säästää työaikaa ja parantaa henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työolosuhteisiinsa. 

Case Somero

 

Lisätietoja Titania - työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisusta
Tutustu myös muihin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Palvelumme henkilöstöhallinnolle ja liiketoiminnalle

 

Titanian tuen yhteystiedot asiakkaillemme

tuki.titania.fi@cgi.com
puh. 010 302 3262