Inhimillistä työajanhallintaa

On yö tai päivä, terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorojen hallinta sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa.

Työvuorojen suunnittelussa ja seurannassa on otettava huomioon 

 • Henkilöstötarve ja taloudelliset resurssit
 • Tasapuolinen henkilöstöpolitiikka, lait ja sopimukset sekä työntekijöiden oikeudet, yksilölliset tilanteet ja toiveet
 • Henkilökunnan jaksaminen ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen
 • Epäsäännölliset työvuorot, päivystykset sekä keikkatyöläiset ja osa-aikaiset työntekijät
 • Liikkuvan työn haasteet

 

Käyttäjäystävällinen ja toiminnoiltaan joustava ohjelmisto

Titania-ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa, päiväkodeissa, palvelu- ja hoitolaitoksilla, apteekeissa, aluepelastuskeskuksissa sekä kotipalveluissa. Titania sopii julkisille ja yksityisille organisaatiolle koosta riippumatta.

Titania-ohjelmistoon kuuluva suunnittelun ja laskennan osio sisältää mm. työaikapankin, kulunvalvonnan ja ergonomisen työaikasuunnittelun. Titaniaan on rakennettu lisäksi erilaisia toiminnanohjausliittymiä mm. sijaisvälitykseen, kotihoitoon, päivähoitoon ja perhepäivähoitoon. 

 

Titania Sähköinen asiointi digitalisoi työvuorosuunnittelun

CGI tekee aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa ja on kehittänyt Titania sähköisen asioinnin tukemaan ergonomista ja yhteisöllistä työvuorosuunnittelua. Näin sähköinen asiointi lisää suunnittelun systemaattisuutta:

 • aikaa säästyy varsinaiseen työhön
 • työvuorotoiveet huomioidaan tasapuolisesti
 • viimeisimmät työvuorosuunnitelma- ja toteumatiedot ovat aina saatavilla
 • äkillisten poissaolojen paikkaaminen helpottuu
 • vuorotyöstä tulee vähemmän kuormittavaa ja terveysriskit pienenevät

 

Titania Toimintalähtöinen suunnittelu tehostaa toimintaa

Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun avulla organisaatio voi tehostaa toimintaansa ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun lähtökohta on toiminnan aiheuttama tarve; määritelty miehitys- ja osaamistarve sekä henkilöstön osaaminen/pätevyys ohjaavat työvuorosuunnittelua. Hyödyt organisaatiolle:

 • Mahdollinen resurssivaje tai -ylitykset ovat selkeästi nähtävillä työvuorosuunnittelun, työvuoromuutosten ja toteumakirjauksen aikana
 • Kun lähtötiedot määritellään kerran perusteellisesti, jaksokohtainen työvuorolistan suunnittelu vie huomattavasti vähemmän aikaa
 • Näkyvyys suunnittelupisteen henkilöstön osaamiseen, osaamisen tasoon ja osaajien määrään paranee
 • Tarvelähtöinen työvuorosuunnittelu helpottaa ja selkeyttää työvuorojen suunnittelutyötä

Toimintalähtöisen suunnittelun voi ottaa käyttöön myös laajemmin, jolloin koko organisaation työvuorosuunnittelu uudistetaan. Tällöin työvuorojen suunnittelukokonaisuus ja -pisteet muodostetaan uudelleen. Laajemmat toiminnalliset yksiköt mahdollistavat paremmin resurssien ristiin käytön organisaation sisällä. 

 

Titania Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työhyvinvointia

CGI auttaa myös Someron kaupunkia ja sen sote-työntekijöitä hallinnoimaan työvuoroja yhteisöllisesti pilviteknologiaa hyödyntämällä. Ratkaisu säästää työaikaa ja parantaa henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työolosuhteisiinsa. 

Case Somero

 

Tutustu myös muihin CGI HR -ratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki palvelumme HR:lle