Inhimillistä työvuorosuunnittelua

On yö tai päivä, terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä, henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorosuunnittelu sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa.

Työvuorosuunnittelussa on otettava huomioon 

  • Henkilöstötarve ja taloudelliset resurssit
  • Tasapuolinen henkilöstöpolitiikka, lait ja sopimukset sekä työntekijöiden oikeudet, yksilölliset tilanteet ja toiveet
  • Henkilökunnan jaksaminen ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • Epäsäännölliset työvuorot, päivystykset sekä keikkatyöläiset ja osa-aikaiset työntekijät
  • Liikkuvan työn haasteet

 

Käyttäjäystävällinen ja toiminnoiltaan joustava työvuorosuunnittelun ohjelmisto

Titania työvuorosuunnittelun ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa, päiväkodeissa, palvelu- ja hoitolaitoksilla, apteekeissa, aluepelastuskeskuksissa sekä kotipalveluissa. Titania sopii julkisille ja yksityisille organisaatiolle koosta riippumatta.

Titania työvuorosuunnittelun ohjelmisto kuuluva suunnittelun ja laskennan osio sisältää mm. työaikapankin, kulunvalvonnan ja ergonomisen työaikasuunnittelun. Titaniaan on rakennettu lisäksi erilaisia toiminnanohjausliittymiä muun muassa sijaisvälitykseen, kotihoitoon, päivähoitoon ja perhepäivähoitoon. 

 

Titania Sähköinen asiointi digitalisoi työvuorosuunnittelun

CGI tekee aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa ja on kehittänyt Titania sähköisen asioinnin tukemaan ergonomista ja yhteisöllistä työvuorosuunnittelua. Sähköinen asiointi digitalisoi työvuorosuunnittelun ja tuo sen tähän päivään. Vuorotoiveet voidaan viedä selainsovelluksen kautta suoraan järjestelmään ja valmiit listat julkaista sähköisinä. Työaikoja voidaan raportoida ja tietoja voidaan ylläpitää kätevästi. 

Lue lisää sähköisestä asioinnista

 

Titania Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu tehostaa toimintaa

Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun avulla organisaatio voi tehostaa toimintaansa ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun lähtökohta on toiminnan aiheuttama tarve; määritelty miehitys- ja osaamistarve sekä henkilöstön osaaminen/pätevyys ohjaavat työvuorosuunnittelua. Toisin sanoen suunnittelua tehdään asiakkaiden eli esimerkiksi sairaaloissa potilaiden tarpeiden lähtökohdista. 

Lue lisää toimintalähtöisestä suunnittelusta

 

Titania Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työhyvinvointia

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa sekä lisää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihin. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää vuorotyön haittoja.

Lue lisää yhteisöllisestä työvuorosuunnittelusta

 

CGI auttaa Someron kaupunkia ja sen sote-työntekijöitä hallinnoimaan työvuoroja yhteisöllisesti pilviteknologiaa hyödyntämällä. Ratkaisu säästää työaikaa ja parantaa henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työolosuhteisiinsa. 

Case Somero

 

Titania Raportointi valjastaa työvuorotiedot päätöksenteon tueksi

Titaniaan on julkaistu uusia visuaalisia dashboardeja, joilta näet kaiken tarvitsemasi tiedon työvuoroista helposti ja ketterästi. Ratkaisumme avulla hyödynnät ajantasaista tietoa päivittäisen päätöksenteon tukena. Voit tarkastella tietoa useista eri näkökulmista ja porautua kuvaajiin helposti tarkempia analyyseja varten. Lisäämällä ratkaisuun useita eri tietolähteitä laajennat ratkaisun analyysikyvykkyyttä.

Tutustu ratkaisuun

 

Titania Optimointi tuottaa parhaat mahdolliset työvuorot työntekijöille

Työvuorosuunnittelun haasteena on ottaa huomioon toiminnan monet eri osa-alueet työntekijän näkökulmasta. Automatisoi ja hanki apua haastavaan lajiin.

Tutustu ratkaisuun

Lisätietoja Titania - työvuorosuunnittelusta
Tutustu myös muihin työajanhallinnan ratkaisuihimme
Tutustu kaikkiin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Palvelumme henkilöstöhallinnolle ja liiketoiminnalle

Ovatko kaikki käyttäjänne käyneet Titanian peruskoulutukset? Kaipaatko tehostusta Titanian käyttöön tai päivitystä käytössä olevista toiminnallisuuksista? Käyttäjien riittävä koulutus järjestelmän ominaisuuksista sekä käytöstä mahdollistavat sovelluksen tehokkaan käytön. Tutustu luokkakoulutuksiimme tästä!

 

Titania työvuorosuunnittelun tuen yhteystiedot asiakkaillemme

tuki.titania.fi@cgi.com
puh. 010 302 3262