CGI on mukana kehittämässä kuntien sähköisiä palveluita ja ratkaisuja vireillepanosta raportointiin. Sosiaalipalveluiden mobiiliratkaisu tarjoaa toiminnallisuuksia liikkuvaan sosiaalityöhön, muun muassa ajantasaisen asiakasdokumentaation tarkasteluun ja ylläpitoon kentällä. Sosiaalipalveluiden mobiili on nykyaikainen ja kehittyvä sosiaalipalveluiden ammattilaisen työkalu. SOMA on osa sosiaalityön palvelukokonaisuutta, jonka muodostavat asiakastietojärjestelmä ja sähköiset lisäpalvelut.
Mobiiliratkaisun pohjana on käytetty erilaisten sidosryhmien kuten lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän sekä lastensuojelun perhetyöntekijän toiminta- ja työprosesseja. 

Sosiaalipalveluiden mobiiliratkaisulla voidaan katsella ja ylläpitää:

 • Omia ajanvarauksia ja päivän työlistaa, tehdä uusi ajanvaraus
 • Asiakkaan perustietoja
 • Asiakkaaseen liittyviä hälytyksiä
 • Asiakaskertomuksia
 • Suunnitelmia ja muita lomakkeita sekä tehdä uusia joko tyhjältä pohjalta tai ottamalla vanha lomake pohjaksi
 • Keskeneräisiä kirjauksia ja omia tehtäviä

 

Hyödyt asiakkaalle:

 • Mahdollistaa työtehtävien hoidon paikasta riippumatta; ammattilaisten ajankäyttö tehostuu ja aikaa jää enemmän laadukkaaseen asiakastyöhön
 • Asiakasdokumentointi tarkentuu; työ on näkyvämpää ja paremmin raportoitavissa
 • Työn kuormittavuus vähenee reaaliaikaisten asiakaskirjausten ansiosta, virheiden mahdollisuus vähentyy ja tuplakirjaukset vähenevät.
 • Työturvallisuus paranee
 • Kiireellisiin tilanteisiin reagointi nopeutuu ja helpottuu, koska kriittiset tiedot ovat käytettävissä myös kentällä. Näin kentällä kirjattu asiakasdokumentaatio on reaaliajassa myös muiden ammattilaisten saatavilla.
 • Muita sähköisiä palveluita liitettävissä samaan asiointialustaan
 • Mobiiliratkaisu on integroitu Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmään sekä sosiaalitoimen ajanvaraukseen.
 • Ajantasaiset ja kattavat tiedot työntekijöiden, tilojen ja laitteiden vapaista, varatuista ja perutuista ajoista
 • Joustavat asiakkuusprosessit eri sosiaalityön palvelutehtävien tarpeisiin
 • Asiakaskertomukset, suunnitelmat ja lomakepohjat muokattavissa kuntien tarpeiden mukaisesti

Tutustu toimialan kokonaistarjontaamme:
Sosiaali-ja-terveyspalvelut | Mobiiliratkaisut