Useisiin eri järjestelmiin hajautettu myyntilaskutus lisää kustannuksia ja turhan monia vaiheita laskutusprosessiin. Kun myyntilaskujen käsittely keskitetään Rondo Laskutukseen, laskutusprosessi muuttuu helpommaksi ja tehokkaammaksi. Myös uusien palvelujen käyttöönotto on vaivatonta Rondo Laskutuksen sopiessa yhteen erilaisten ympäristöjen ja prosessien kanssa.

Rondon laskutusmoduuli tarjoaa ajanmukaiset työkalut yksittäislaskujen käsittelyyn, pysyväislaskuihin perustuvan toistuvan laskutuksen hoitamiseen ja esijärjestelmien muodostamien laskutusaineistojen jatkokäsittelyyn. Sähköiset palvelut, kuten verkkolaskut, suoramaksut tai laskujen sähköinen arkistointi, voidaan ottaa käyttöön keskitetysti, eikä muutoksia tarvitse ulottaa esijärjestelmiin. Lisäksi mahdollisten viivästysmaksujen sekä korkojen laskutus tai maksumuistutusten muodostus voidaan hoitaa yhdessä paikassa kustannustehokkaasti.

Myyntilaskutusprosessi

 

Laskutusjärjestelmä, joka sopii kaikkiin tarpeisiin

Rondo Laskutuksen avulla laskutusprosessi on helposti muunneltavissa organisaation tarpeita vastaavaksi. Täysin muokattavat integraatiorajapinnat mahdollistavat ohjelmiston joustavan kytkeytymisen erityyppisiin operatiivisiin laskutusohjelmistoihin sekä taloudenohjauksen järjestelmiin. Dynaamisesti muokattavat käyttöliittymät sekä muokattava laskujen käsittelyprosessi mahdollistavat kuhunkin laskutustarpeeseen optimoidun laskutusprosessin. Automatisoidut toiminnot vähentävät rutiinityötä ja tuovat tehokkuutta myyntilaskutukseen.

Myyntilaskutusratkaisumme hyödyt

  • Keskitetty ja virtaviivainen käsittelyprosessi lisää tehokkuutta ja tuottaa kustannussäästöjä
  • Helposti sovitettavissa erilaisiin ympäristöihin ja laskutusprosesseihin
  • Vaatimuksia vastaava tietoturva ja audit trail
  • Monipuolinen laskutuksen hallinta ja valvonta
  • Vähemmän manuaalityötä lukuisten automatisoitujen toimintojen ansiosta
Tutustu myös muihin Rondo-ratkaisuihimme

Automatisoidut työnkulut

Hankinnasta maksuun

Sähköinen arkistointi

Sähköinen allekirjoitus

Rondo Mukana

 

Lataa automaatio-opas ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.