yli-200-kuntaa-kayttaa-rakennusvalvonnan-paikkatietoratkaisuamme2

Rakennusvalvonnan paikkatietoratkaisumme (Facta tai KuntaNet) tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa (päätöksenteko, laskutus, seuranta ja tilastointi) ja helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien ja ilmoitusten (mm. rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupa) käsittelyprosesseja. Tarjoamme ratkaisun pilvipalveluna, jolloin se on käytettävissä myös seudullisissa organisaatioissa mahdollistaen kuntien välisen yhteistyön ja seudullisen rakennusvalvonnan järjestämisen.

Ajan tasalla oleva rakennusrekisteri kasvattaa kunnan verotuloja

Rakennusvalvonta sisältää hyvät työkalut myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpitoon. Laadukas rakennusrekisteri on tärkeä osa toimivaa kuntarekisterikokonaisuutta, sillä tähän tietoon perustuu esim. kiinteistöverotus, asukkaiden paikantaminen sekä pelastuslaitosten- ja jätehuollon järjestelmien toiminta. Ratkaisumme mahdollistaa myös avointen rajapintojen käyttämisen (KuntaGML) tietojen julkaisuun esim. Kuntaliiton KTP-palveluun.

Tarjoamme asiakkaillemme myös rekisterien laadunparannukseen liittyvää palvelua, jossa rakennusrekisterissä olevia virheitä ja puutteita (kiinteistötunnukset, pysyvät rakennustunnukset, osoitteet, sijaintitiedot jne.) korjataan hitaan käsityön sijaan automaattisesti yhdistelemällä aineistoja eri lähteistä.

Sähköinen asiointi nopeuttaa lupa-asioiden käsittelyä

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi tarjoaa luvanhakijoille nykyaikaisen kanavan asiointiin kunnan kanssa. Lupaprosessin sähköistäminen ja sähköinen pysyväisarkisto ovat kiinteä osa rakennusvalvonnan ratkaisua, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen ja läpinäkyvän kommunikaation asiakkaan ja viranomaisen välillä. Sähköinen asiointi onnistuu CGI:n omalla palvelulla tai vaihtoehtoisesti integraatiolla Lupapisteen kanssa.

Rakennusvalvonta Mukana -mobiilisovellus nopeuttaa katselmusten kirjaamista

solution-facta-mukana

Rakennusvalvonta sisältää liikkuvaa työtä ja vaatii valvontakohteissa käyntiä, käyntien ja katselmointien kirjaamista ja pöytäkirjojen laadintaa. Käyntien ja katselmointien tueksi tarvitaan kohteiden ja vireillä olevien lupien tietoja ja dokumentteja (suunnitelmat, piirustukset jne.), jotta pöytäkirjat ja katselmuspäätökset voidaan tehdä. Mukana-mobiilisovellus on tabletilla toimiva, työntekijän paikantava karttapohjainen sovellus, jolla rakennusvalvontaan liittyvät katselmukset voidaan kirjata paikan päällä rakennuskohteessa. Mukana-sovelluksella voidaan työskennellä kohteissa, joissa verkkoyhteydet eivät aina toimi. Se nopeuttaa myös rakennusvalvonnan asiakaspalvelua, kun asiakkaat saavat sähköisesti valvonta-asioihin ja lupiin liittyvät pöytäkirjat ja katselmustulokset.