OMNI360 Kertomus - Kokonaisnäkymä asiakkaan tilanteeseen

OMNI360 Kertomus antaa reaaliaikaisen kokonaisnäkymän asiakkaan tilanteeseen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa.

Asiakas- ja potilastietojen tehtävänä on ennen kaikkea varmistaa, että asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja tarvettaan vastaavaa palvelua. Siksi asiakas- ja potilaskertomusten on palveltava sujuvasti hoidon suunnittelua, järjestämistä, toteuttamista ja seurantaa. Tietojen kirjaamisen ja tutkimisen on oltava selkeää ja ymmärrettävää.

OMNI360 Kertomus antaa ammattilaiselle selkeän kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta. Mikä hienointa, se mahdollistaa tietojen kirjaamisen sekä rakenteista että kuvailevaa tekstiä hyödyntämällä. Näin asiakkaan tilanteesta saadaan kirjattua sekä tarkat yksityiskohdat että ammattilaisen hienovaraisemmat tulkinnat.

Kattavan potilaskertomuksen lisäksi OMNI360 Kertomus sisältää muun muassa lääkemääräykset, reseptit ja hoitokertomuksen. 

 

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Jyrki Rintala

jyrki.rintala@cgi.com