CGI Kuntapulssi – johda kuntaasi tiedolla

CGI Kuntapulssi on tuotteistettu raportointiratkaisu, joka auttaa johtamaan kuntaasi tiedolla. Kuntapulssi on suunniteltu yhdessä kuntien kanssa ja se tarjoaa käyttöön valmiit mittarit, jotka jokainen kunta tarvitsee.

  • Automaattisesti päivittyvät mittarit helpottavat kaupungin ylimmän johdon ja yksiköiden esimiesten työtä
  • Yhtenäiset ja vertailukelpoiset raportit mahdollistavat päätöksenteon ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon perustuen sekä lisää organisaation läpinäkyvyyttä
  • Kommunikointi henkilöstön kesken on sujuvaa, kun tarkastellaan yhteisiä raportteja

 

cgi-kuntapulssi-mittarit.jpg

5x Talouden mittaria

Kuntapulssin talouden mittarit kertovat kuntasi taloudellisen tilanteen yhdessä näkymässä. Tilanteen vertailu edellisiin vuosiin on helppoa ja taloustiedot ovat aina saatavilla. Näin esimiehet pysyvät ajan tasalla yksikkönsä taloustilanteesta.

5x Henkilöstön mittaria

Kuntapulssin henkilöstön mittarit kertovat kuntasi henkilöstöön liittyvät avainluvut, kuten sairaspoissaoloihin liittyvät tiedot ja tulo- ja lähtövaihtuvuuden. Näkymä auttaa johtamaan henkilöstöä paremmin ja mahdollistaa varhaisen välittämisen mallin ja tilanteiden ennakoinnin.

5x Väestö- ja työllisyysmittaria

Kuntapulssin väestö- ja työllisyystiedon mittarit kuvaavat kuntasi asukasmäärän tuoreimmat luvut sekä ja työllisyyden ja sen edistämiseen liittyvän kehityksen. Saat ajantasaista tietoa työttömistä työnhakijoista, kuntasi asukkaista ikäryhmittäin sekä syntyneistä, kuolleista ja muuttajista. Tietoja ei tarvitse etsiä ja yhdistellä eri lähteistä, vaan ne näytetään ymmärrettävästi yhteen kerättynä.

 

Valmis mittaristo nopeasti käyttöön 

Microsoft Power BI –työkalulla toteutettava johdon raportoinnin työpöytä on suunniteltu kuntajohdon tarpeisiin. Visuaalinen mittaristo toimii selainpohjaisesti ja se voidaan sisällyttää esimerkiksi kunnan intranet-sivuille. CGI vastaa raporttien ajantasaisuudesta ja toimivuudesta sekä tekee säännöllistä mittareiden tuotekehittämistä.

Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Lisäksi ratkaisua voidaan laajentaa kattamaan muitakin tärkeitä talouden, henkilöstön ja kuntatiedon avainlukuja.

Ota yhteyttä asiantuntijaan! Anna-Maija Moilanen keskustelee mielellään tietojohtamisen mahdollisuuksista organisaatiossanne.