Kunnat ja maakunnat ovat monitahoisia toimintaympäristöjä tuottaessaan palveluja kuntalaisille. Palvelujen mahdollistamiseen liittyvät olennaisesti käytettävissä olevat tulot ja tuottamiseen kuluvat menot.

Elinvoimaisen kunnallisen organisaation peruskiviä ovat toimiva talous ja olemassa olevan tiedon jalostus ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja toiminnan johtamisessa. Useissa kunnallisissa organisaatioissa eletään kuitenkin tilanteessa, jossa talouteen vaikuttavat asiat koostuvat hyvinkin erilaisista tiedoista ja toiminnan johtamiseen tarvittava tieto on hajallaan eri puolilla organisaatiota palveluja tuottavissa yksiköissä. Vertailukelpoista dataa ei ole, sillä kaikilla on käytössään erilaiset mittarit. On haasteellista yrittää yhdistää eri toiminnanohjausjärjestelmistä se talouden ja toiminnan johtamiseen tarvittava data.

 

Tuottaa dataa talouden ja toiminnan johtamiseen

Kuntatalouden taloustiedon, raportoinnin ja kokonaistoiminnan tuottavuuden parantamiseksi käynnistettiin kuntatieto-ohjelma. On tärkeää tuottaa kirjanpidon järjestelmästä helposti ja luotettavasti oikeaa dataa kuntatiedon keräämiseen ja vertaamiseen. Kuntamallissa kuntatiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä niin kunta- kuin maakuntatasollakin. Konsernitasoinen suunnittelu ja seuranta korostuu raportoinnissa entisestään. Kuukausitasoinen, ennustava budjetointi on varsinkin tulevien maakuntien elinehto.

Kuntamalli vastaa suoraan kuntatietohankkeen tavoitteisiin tuottamalla talouden ja toiminnan johtamiseen tarvittavaa dataa. Kuntamallin monet integraatiot muihin järjestelmiin varmistavat sen, että kirjanpito on ajan tasalla. Monitasoiset yhteystarkistukset ja erilaiset oikeellisuussäännöstöt sekä monipuolinen automatisointi ja robotiikan käyttö mahdollistavat hallinnon toiminnan tehostamisen sekä rutiinitöistä vapautuvan ajan siirtämisen enemmän toimintaan lisäarvoa tuottavaan työhön. Rutiinitöiden automatisointi muuttaa talousammattilaisen työn sisältöä ja mahdollistaa laajemman tiedon analysoinnin, toiminnan kehittämisen ja tuottavuuden nousun. 

Vahva osaamisemme kuntien talous- ja hallintoratkaisujen toteuttajana yhdistettynä aktiiviseen asiakaskehitysryhmätyöskentelyyn varmistaa Kuntamallin jatkuvan kehittymisen – asiakkaille aidosti tärkeiden ominaisuuksien osalta. Asiakkaan kanssa yhdessä tehtävän sisältökehittymisen lisäksi kokonaisuus on uudistunut teknisesti viime vuosien aikana viimeisimpään teknologiaan ja tämän pohjalta tehty käyttöliittymäuudistus, joka on tuonut moduli kerrallaan parhaan käytettävyyden kokonaisuuteen. Kuntamalli on teknisesti ja käytettävyydeltään täysin uudistettu kokonaisuus.