Kolibri - järjestelmäratkaisu energia- ja vesitoimialalle

Tehokasta asiakkuuden hallintaa Kolibri-järjestelmällä

Kolibri on laajasti käytössä oleva energia- ja vesitoimialan järjestelmäratkaisu, jota kehitämme voimakkaasti ja systemaattisesti vastaamaan asiakkaidemme toiminnallisia tarpeita. Kolibri-järjestelmä sisältää valmiin modulaarisen ja tuotteistetun kokonaisuuden. Ratkaisumme vastaa niin mittauksen, sopimushallinnan, asiakastiedonhallinnan kuin myynninkin tarpeisiin. Valmiine rajapintoineen ratkaisumme integroituu saumattomasti myös muihin liiketoiminnan tukijärjestelmiin.

Kolibri-järjestelmäkokonaisuus SaaS-palveluna tarjoaa mahdollisuuden keskittyä täysin omaan ydinliiketoimintaanne, CGI huolehtii kaikesta Kolibri-järjestelmään liittyvistä teknisistä ja toiminnallisista kokonaisuuksista yhteisesti sovittujen palveluaikojen ja -tasojen mukaisesti.

Ratkaisumme tuotekehityksessä huomioimme niin lainsäädännön muutokset ja toimialan kehityksen kuin teknologiakehityksen tuomat mahdollisuudetkin ketteriä kehitysmenetelmiä hyödyntäen. Ratkaisukokonaisuuteen kuuluvat oleellisena osana Palvelurajapinta sekä roolipohjaiset käyttöliittymät, joilla mahdollistetaan edistyksellinen käyttäjäkokemus niin loppuasiakkaille kuin työntekijöillekin.

Ratkaisu vastaa markkinamallien muutokseen eikä vaadi suurta ponnistelua asiakkailta markkinamuutoksen käyttöönoton yhteydessä.

CGI:llä on pitkä kokemus energia-alasta ja sen ratkaisuista. Globaali toimintamme tukee innovointia ratkaisunkehittämiseksi, jota sitten jatkojalostetaan yhdessä asiakasryhmien ja oman palvelumuotoilumme kanssa. Mallien avulla ratkaisun elinkaari on entistä pidempi ja antaa laajemmat mahdollisuudet tuottaa parempia asiakas- ja käyttäjäkokemukset sekä vastata digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Ratkaisumme tarjoamat hyödyt:

  • Taloudelliset säästöt
  • Korkea automaatioaste
  • Suoraviivaiset prosessit
  • Käyttäjäkokemus
  • Lyhyt Time-to-Market -aika
  • Resurssien vapauttaminen omaan ydinliiketoimintaan