Kaikki HR-tiedot päätöksen teon tueksi yhdestä järjestelmästä

Nykyaikainen johtaminen tarvitsee ajantasaista henkilöstötietoa, joka yhdistetään, analysoidaan ja raportoidaan helposti ja tehokkaasti. Keskeisiä toiminnallisuuksia HR-tietojen seurannassa ovat tietojen graafinen raportointi ja analysointi, trendivertailut sekä tietojen jakaminen.

HR-analytiikka tukee johdon päätöksentekoa ja yhdistää liiketoiminnan, henkilöstöhallinnon sekä esimiesten tarvitsemat tiedot yhteen ratkaisuun.

 

Ratkaisumme sisältää

 • valmiit roolikohtaiset koostenäytöt: johto, HR-henkilöt, esimiehet
 • tehokkaat analysointi- ja porautumismahdollisuudet tietosisältöön
 • ajantasaisen ja luotettavan tiedonkeruun valituista lähdejärjestelmistä
 • vertailu- ja trenditietoa (esim. ajan tai eri organisaatioyksiköiden suhteen)
 • hyvät itsepalvelumahdollisuudet => tee ja julkaise sisältöä itse
 • tavoite- ja raja-arvojen asettamisen HR-mittareille
 • keskeisten avainlukumittareiden paremman seurannan ja mm.
 • työsuhde-, palkka-, poissaolo- ja kustannustietojen tehokkaan seurannan

 

HR Analytics on ollut meillä käytössä vajaan kuukauden, mutta jo nyt aiempaa useammat esimiehet ovat alkaneet aktiivisesti seurata esimerkiksi poissaoloja ja niiden poikkeamia. Tässä auttavat Analyticsin herätteet, jotka ilmoittavat asioista, joihin tulee tarttua. Näiden seuranta on tärkeää koko vuoden ajalla ja nyt esimiehiä pystytään palvelemaan paremmin.

Case Kurikka

 

Tietoa johdolle

 • visuaalinen koostenäyttö keskeisistä avainluvuista ja henkilöstöresurssien tilanteesta
 • aihealuekohtaiset koostenäytöt henkilöstörakenteesta, maksetuista palkoista ja poissaoloista
 • HR-tietoihin liittyvät laajat raportointi- ja analysointimahdollisuudet

 

Tietoa henkilöstöhallinnolle

 • koostenäyttö henkilöstöresurssien tilanteesta ja avainluvuista
 • hälytykset henkilöstöön liittyvien HR-prosessien käynnistymisistä ja raja-arvojen ylittymisistä
 • ajantasainen ja luotettava tieto henkilöstörakenteesta henkilöstön kehittämisen pohjaksi
 • visuaalinen koostenäyttö ja porautuminen henkilön poissaolo-, palkka- ja ylityötietoihin

 

Tietoa esimiehille

 • työsuhteen elinkaaren seuranta ja tilastointi: laajat raportointi- ja analysointimahdollisuudet
 • helposti saatavilla olevaa tietoa lähi-esimiesten päivittäisjohtamiseen
 • omien alaisten kustannus- ja poissaolotietoa helposti analysoitavassa muodossa

 

Analytiikka on jatkuvasti pinnalla. Analytiikka tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia johtaa paremmin ja keskittyä tekemään liiketoiminnan kannalta olennaisia asioita. Analytiikka tarjoaa kuitenkin monenlaisia mahdollisuuksia johtaa paremmin ja keskittyä tekemään liiketoiminnan kannalta olennaisia asioita. Tilaa uusimmat uutiset digitaalisesta HR:stä ja analytiikasta sähköpostiisi!

 

Tutustu myös muihin CGI HR -ratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki palvelumme HR:lle