Ympäristövalvonnan pilvipalvelu

Facta ja KuntaNet Ympäristö tukevat ympäristövalvonnan prosesseja sekä toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Ratkaisu tuotetaan pilvipalveluna ja soveltuu näin erityisen hyvin seudullisen ympäristövalvonnan työkaluksi. Se soveltuu toki myös yksittäisen kunnan ja kaupungin ympäristöasioiden käsittelyyn.

Ympäristön kannalta valvonnan tehostuminen on ensiarvoisen tärkeää. Järjestelmän herätteet muistuttavat ympäristötarkastajaa suunnitelluista valvontatehtävistä ja korjaavien toimenpiteiden määräajoista.

Valvontakohteiden rakennus- ja kiinteistörekisteritiedot ovat helposti saatavissa. Kaikki kansalaisen kanssa lupahakemuksesta ja ympäristövalvonnasta käyty käsittely ja keskusteluhistoria ovat tallessa. Tieto on kaikkien saatavissa ja asian jatkaminen on helppoa henkilöstä riippumatta. Lisäksi koko ajan esillä oleva kartta havainnollistaa kohteen sijainnin ja sijaintiin liittyvät tiedot.

Oman viranomaistyön kehittämiseksi tehdystä toiminnasta ja valvonnasta saadaan koostettua raportteja kyselyosalla. Raportteja voidaan tarvittaessa ladata Excel-tiedostoon jatkokäsittelyä varten.

Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu helpottuu: Laajan ja monipuolisen hakutoiminnon avulla voidaan löytää vastaavat aikaisemmat tapaukset käsittelyn ja päätöksien avuksi, sekä pohjatiedoksi. Asiaan tai tapahtumaan voidaan liittää laskutapahtuma, jolla asiankäsittely tai tapahtuma voidaan laskuttaa kunnan tai kaupungin yleislaskutuksen kautta.

CitySuite - kunta- ja kaupunkiympäristön uusi palvelualusta

Yhteinen alusta, integroitu asiointi, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden CitySuite-ratkaisussamme.