Väestötietojärjestelmä koko kunnan käyttöön

Kunnan väestötietoja hyödynnetään kunnan asiakaspalvelussa ja asukkaiden peruspalveluissa (sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistys- ja opetustoimi, sähköisen asioinnin palvelut) päivittäin. Kuntarekisterikokonaisuuteemme sisältyvä Väestö on selainsovellus väestötietojen katseluun ja raportointiin. Väestötiedot haetaan suoraan kunta- ja seutukohtaiseen väestökantakopioon suoraan väestötietojärjestelmästä erikseen sovittavien käyttöoikeuksien ja tietolupien perusteella.

Väestötietojärjestelmästä suoraan kopioitavia väestötietoja voidaan käyttää kaikissa niissä kunnan operatiivisissa järjestelmissä, joissa väestötietoja tarvitaan. Henkilötiedot pysyvät ajan tasalla kunnan asiakastietojärjestelmissä ja toimivat perusdatana sosiaali- ja terveyspalveluissa, sivistystoimessa ja sähköisessä asioinnissa.

 

Väestötiedot kunta- ja kaupunkiympäristön suunnitteluun

Ajan tasalla oleva väestödata auttaa myös kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelussa. Rekistereissä olevan datan visualisointi karttapohjalle havainnollistaa väestöön liittyviä muutoksia ja helpottaa muun muassa oppilas- ja vanhuskuljetusten suunnittelua. Väestödatalla arvioidaan asumiseen ja maankäyttöön liittyviä kehityskohteita ja budjetoidaan kunnan peruspalveluihin tarvittavat eurot.

CitySuite - kunta- ja kaupunkiympäristön uusi palvelualusta

Yhteinen alusta, integroitu asiointi, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden CitySuite-ratkaisussamme.