Facta -kuntarekisteri on kehitetty kuntien tarpeeseen rekisteritietojen hallintaan. Kunnat ylläpitävät ja arkistoivat monenlaista tietoa, kaikki kuntalaiset, jokainen kiinteistö ja kaava on rekisteröity. Kuntien tietovarastot ja arkistot kasvavat joka päivä uudella tiedolla. Tietojen hallinta on haasteellista. Tiedon etsimiseen ja hallintaan tarvitaan tehokaita ja helppokäyttöisiä välineitä.

Rekisterien tulee vastata tämän päivän haasteisiin, laatu- ja palveluvaatimuksiin. Nämä tosiasiat tunnistaen olemme kehittäneet kunnille sopivan Facta -kuntarekisterin palveluineen ja siihen liittyvine paikkatietolaajennuksineen.

Facta -ohjelmistot

Facta on helppokäyttöinen ohjelmisto kuntarekisteritietojen ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Selainpohjainen palvelinohjelmisto ei vaadi erillisiä työasemaohjelmistojen asennuksia, mikä mahdollistaa myös ohjelmiston etäkäytön. Factan käyttöön riittää Internet-selain ja tietoliikenneyhteys kuntarekisteripalvelimelle. Tietohallinnon kannalta Facta on helppo ylläpitää.

Käyttöoikeuksilla rajataan eri käyttäjäryhmien pääsy kuntarekisterin tietoihin. Käyttäjän käyttöoikeudet perustuvat hänen työtehtäviinsä ja siinä tarvitsemiinsa tietoihin. Myös ulkoisille sidosryhmille, kuten verottaja, kiinteistövälittäjät, voidaan antaa kuntarekisteritietoihin suppeampia käyttöoikeuksia.

Facta -kuntarekisteri koostuu erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevista osajärjestelmistä, jotka liittyvät seuraaviin aihealueisiin:

Facta -kuntarekisterin käyttöönotosta ja koulutuksesta vastaavat asiantuntijamme. Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi käyttöönoton tavoitteet. Näin pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, joka palvelee eri käyttäjäryhmiä.

Avoimet rajapinnat – tietoa järjestelmästä toiseen

Factan monipuolisuutta täydentävät avoimet rajapinnat, jotka mahdollistavat tiedon sujuvan siirtämisen eri järjestelmien ja sovellusten välillä. Avoimia rajapintoja ovat mm.

 • KuntaGML ja KRYSP -rajapinnat kuntarekisteritietojen siirtoon paikkatietopalveluiden käyttöön
 • Valmiit helppokäyttöiset rekisteriyhteydet perustietojen siirtoa varten muihin sovelluksiin
 • Web Service -rajapinnat mm. väestötietojen ja osoite tietojen siirtämiseen
 • Paikkatietopalveluiden julkaisu Factasta

Factan keskeiset hyödyt

 • Loogisesti yhteen paikkaan koottu tietovarasto – kuntarekisteri – kunnan kaikista perustiedoista
 • Tehokkaat välineet kuntarekisterin tietojen hyödyntämiseen
 • Käyttäjäystävälliset tiedon ylläpito- ja analysointivälineet
 • Avoimet rajapinnat helpottavat tietojen laaja-alaista hyödyntämistä
 • Integraatiot sähköisiin asioinninratkaisuihin helpottavat ja tehostavat asiakkaiden ja virkailijoiden työtä
 • Monipuoliset karttaratkaisut paikkatietojen ylläpitoon ja kartantuotantoon sekä niihin liittyvät visualisointivälineet
 • Mobiili -palveluiden käyttömahdollisuudet