Uudenlainen pilvipalvelualusta kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan toteuttamiseen

Yhteinen alusta, integroitu asiointi, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden CitySuite-ratkaisussamme. Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä korostuu entisestään.

Uudistetut sovellukset tulevat käyttöön vaiheittain KuntaNetin ja Factan sovellusten tilalle. Käyttöönotto on helppoa ja joustavaa. 

 

CitySuite-ratkaisukuva-arkkitehtuuri

  

  

CitySuite ammattilaiselle

 • Helppokäyttöisyys tehostaa työtä
 • Työlistat helpottavat hahmottamaan omat tehtävät
 • Herätteet auttavat huomaamaan järjestelmässä tapahtuvat muutokset
 • Automatisointi vähentää rutiinitöitä ja aikaa jää enemmän asiakkaalle ja asiantuntijatyöhön
 • Roolipohjaisuus: käyttäjä näkee ne tiedot, joita hänen tarvitsee käsitellä
 • Tehtäväpohjainen: tehtävät ohjataan roolien mukaan
 • Suomi.fi viestitäntäkanava helpottaa kontaktointia

CitySuite johdolle

 • Modulaarinen ja avoin, mahdollistaa vaiheittaisen uudistamisen vanhoista sovelluksista uusiin
 • Joustaa toimintamallien mukaan
 • Helppo tiedonsiirto
 • Reaaliaikainen näkyvyys kaikille osapuolille, johdolle, ammattilaisille, kuntalaisille ja kumppaneille
 • Näkyvyys kuntaan hankkeiden valmisteluvaiheessa
 • Kulut ennakoitavissa, ei piilokuluja

CitySuite & Asioin.fi asukkaalle

 • Ohjaava palvelu: Asiaa ohjataan eteenpäin niin, että ensikertalainenkin onnistuu
 • Läpinäkyvyys: Sama tieto näkyy kaikille osapuolille. Miten asian käsittely etenee
 • Ennakkoneuvottelu: Panostetaan hakemuksen alkuvaiheeseen, asukas saa tukea ja kunta laadukkaamman hakemuksen
 • Automatisointi: Automatisoidaan seurantaa ja luvan valmistelua

Lue lisää Asioin.fi-palvelusta

 

Pyydä esittely

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi. 

 

Tuemme kuntia elinvoimaisen ympäristön kehittämisessä ja autamme lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä

Tavoitteenamme terveellinen ja turvallinen elinympäristö, eheä yhdyskuntarakenne ja toimiva kuntatekniikka. Maankäytössä, yhdyskuntarakentamisessa ja muussa ympäristöä koskevassa päätöksenteossa teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. CGI:n palvelut ja ratkaisut kattavat koko kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan. 

Lue lisää kunta- ja kaupunkiympäristön palveluistamme