Optimoitua työvoiman ja -ajan hallintaa 

Työvoiman hallinta on paljon muutakin kuin työvuorojen suunnittelua. Resursoinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon työntekijöiden osaaminen sekä työmäärien vuorokautiset ja kausittaiset vaihtelut. Kun tähän kokonaisuuteen lisätään vielä työntekijöiden toiveet ja poissaolot, on täydellisen resursoinnin suunnittelu haastavaa, mutta ei mahdotonta. Hyvällä suunnittelulla hyödynnetään työntekijöiden työaika mahdollisimman kustannustehokkaasti ja minimoidaan ylitöiden ja tarpeettomien lisien syntyminen.

Palvelun laatu ja saatavuus turvataan suunnittelemalla oikea osaaminen oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. On tärkeää, että resurssit kohdentuvat sinne, missä tarve ja asiakkaat ovat. Pitkän tähtäimen suunnittelulla voidaan varmistaa henkilöstön oikea mitoitus sekä mm. tasoittumisjaksojen optimaalinen hyödyntäminen.

 

CGI HR WFM -ratkaisu kattaa koko työvoiman hallinnan prosessin

  • Työvoiman tarpeen ennakoinnilla varmistetaan oikea henkilöstörakenne
  • Tavoitetuntien laskennalla maksimoidaan työaikajoustojen hyödyntäminen
  • Työvuororakenne muodostetaan kysyntälähtöisesti ennakoidun tarpeen perusteella
  • Työvuorojen miehitys voidaan automatisoida
  • Muutosten ja sijaisten hallinta on tehokasta
  • Työvuoron sisäistä työaikaa voidaan haluttaessa kohdistaa työpisteille
  • Työaikatoteutumien, poissaolojen ja sijaisten hallinta tuottaa ajantasaisen työaikakirjanpidon
  • Palkka-aineistot muodostetaan automatisoidusti, jolloin prosessin läpimenoaika lyhenee ja inhimilliset virheet vähenevät

 

Järjestelmän laskurien ansiosta työajan seuranta on helppoa ja nopeaa. Myös koko kolmen viikon suunnittelujakson saaminen kerralla näkyviin suunnittelunäytölle on hyvä juttu.

Anne Miettinen, resurssisuunnitelija, SSO

 

CGI HR WFM on paras ratkaisu keskisuurille ja suurille organisaatioille kokonaisvaltaiseen työvoiman hallintaan. Prosessien automatisoinnin, suunnittelua tukevan tiedon hyödyntämisen ja älykkäiden järjestelmätoiminnallisuuksien avulla muodostetaan joustava ratkaisu, joka tukee asiakkaan tavoitetilan toimintamallia. Työvuorosuunnittelulla varmistetaan riittävä osaaminen ja palvelun saatavuus, myös muutostilanteissa.

Ratkaisu parantaa myös työntekijän tyytyväisyyttä, kun sillä mahdollistetaan omiin työvuoroihin vaikuttaminen helppokäyttöisten itsepalvelutoimintojen avulla. Positiivisella työntekijäkokemuksella on aina positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Tyytyväinen työntekijä palvelee paremmin asiakasta.

 

Tutustu myös muihin CGI HR -ratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki palvelumme HR:lle