Työhyvinvointi vaikuttaa myönteisesti organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja asiakastyytyväisyyteen. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin. 

Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla. Työhyvinvointia edistävän toiminnan tulee olla jatkuvaa, jotta siihen kannattaa investoida. Digitaalisilla työkaluilla toiminnan ohjaaminen on helppoa ja toimenpiteitä voidaan kohdentaa oikein.

 

Työhyvinvoinnin analysointi ja työkykyriskien ennakointi

CGI HR Analytics -ratkaisusta on suuri apu työhyvinvoinnin seuraamisessa. Yleisesti työhyvinvointia mittaamalla voidaan nähdä organisaation yleinen työhyvinvoinnin tila ja miten henkilöstö viihtyy. Samalla mittaamisen kautta voidaan seurata työhyvinvoinnin osa-alueiden kehittymistä. Tämä mahdollistaa myös kehittämistarpeiden ennakoinnin.

Tekoälyn ja ennakoivan analytiikan avulla voidaan tunnistaa erilaisia tapahtumia, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin liittyviin riskeihin. Esimerkiksi toistuvista maanantaipoissaoloista tai heikentyneestä terveydentilasta voidaan lähettää heräte esimiehelle, jotta hän voi puuttua tilanteeseen ajoissa.

 

Työhyvinvointikeskustelut

Varhaisen välittämisen keskustelut

CGI HR tarjoaa pohjan varhaisen välittämisen keskusteluille. Keskustelu voidaan aloittaa poissaoloherätteestä, työn laadun muuttumisesta tai vain esimiehen aloitteesta. Keskustelussa arvioidaan mahdolliset riskit ja niiden juurisyy, joka voi olla esimerkiksi suuri työkuorma, osaamisvaje tai henkilökohtaiset syyt. Tämän jälkeen sovitaan toimenpiteet tilanteen ehkäisemiseksi ja jatkokeskustelu tai tapaaminen työterveyshuollon kanssa. Keskustelun tiedot jäävät talteen ja niitä voidaan hyödyntää jatkossa.

Hallitusti eläkkeelle prosessi

Moni esimies kokee eläkkeestä puhumisen vaikeaksi. Myös työntekijälle voi olla vaikeaa ottaa eläköityminen puheeksi esimiehen kanssa siinä pelossa, että leimautuu työkyvyttömäksi tai -haluttomaksi. Kun eläkkeelle siirtymisen prosessi on sama kaikilla, puhuminenkin on helpompaa. CGI HR hallitusti eläkkeelle keskustelu käydään eläkeikää lähestyvän henkilön kanssa, esimerkiksi 60-vuoden iässä. Keskustelussa laaditaan urasuunnitelma lopputyöuralle ja näin työ pysyy mielekkäänä ja omien tarpeiden mukaisena.

 

Pulssi-työtyytyväisyyskyselyt

CGI HR Pulssi -ratkaisulla voidaan kartoittaa ketterästi henkilöstön mielipiteitä esimerkiksi kehityskeskustelujen sujumisesta, tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavasta tuesta tai henkilöstön fiiliksistä. Näin mielipiteiden kartoitus toimii monenlaisten prosessien tukena ja mahdollistaa myös nopean reagoinnin mahdollisiin henkilöstön tarpeisiin.

HR Pulssin kyselypohjat ovat henkilöstöhallinnon suunniteltavissa sekä ylläpidettävissä ja ne voivat sisältää tarvittavan määrän kysymyksiä. Julkaistuun kyselyyn pääsee vastaamaan mobiilisti ja vastaaminen onnistuu myös nimettömästi. Kyselyn tulokset ovat tarkasteltavissa yksitellen tai raportoitavissa laajemmin.

 

Työturvallisuushavainnot

Hyvä työympäristö on osa työhyvinvointia ja se on turvallinen ja tuottava. Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Sovelluksellamme on työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa, tarkastella ja kommentoida työturvallisuuteen liittyviä havaintoja, joita työturvallisuuspäällikkö ylläpitää. Näin työturvallisuutta on helppo kehittää, eikä työturvallisuuteen liittyvät asiat jää ilmoittamatta tai huomioimatta.

 

Henkilöstön kehittämisen ratkaisut

Henkilöstön kehittäminen liittyy myös vahvasti työhyvinvointiin. Kun työ on mielekästä ja tavoitteet kirkkaat myös henkilöstö voi paremmin. Ratkaisumme auttavat systematisoimaan tavoitteet läpi organisaation ja kytkevät osaamisen ja kehittämissuunnittelun kokonaisuudeksi, jonka avulla henkilöstön johtaminen tehostuu ja kasvattaa henkilöstötyytyväisyyttä. Lue lisää henkilöstön kehittämisen ratkaisuistamme.

 

Optimoitua työvoiman- ja ajan hallintaa

Sujuvalla työvuorojen suunnittelulla parantaa työntekijän tyytyväisyyttä. Kun työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työvuoroihinsa ja -aikoihinsa, työvuorosuunnittelu on ennakoitavampaa, oikeidenmukaisempaa ja läpinäkyvämpää. Tämä parantaa merkittävästi henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työssä jaksamista. Samalla esimiesten työaikaa säästyy. CGI HR WFM -ratkaisu sopii hyvin suurille ja keskisuurille yrityksille. Titania on puolestaan laajasti sote-organisaatioissa käytetty ratkaisu.

 

Tutustu myös muihin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki HR-palvelumme

Palvelumme henkilöstöhallinnolle