CGI HR Palkat sopii keskisuurille ja suurille yrityksille tehokkuutensa ja käytettävyytensä ansiosta. Palkanlaskentajärjestelmä on toimialariippumaton soveltuen eri työehtosopimusten säännöksiin. Lisäksi palkkajärjestelmä mukautuu helposti muuttuvaan lainsäädäntöön sekä asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Pääkäyttäjä voi vaivattomasti tehdä esimerkiksi uusien työehtosopimusten vaatimia muutoksia järjestelmän parametreja tai raporttien ohjauksia muuttamalla.

Uuden palkkajärjestelmän valintaamme vaikutti haastavat liittymät uuteen HR-järjestelmään ja useat erilaiset työehtosopimukset. Näihin haasteisiin CGI pystyi löytämään ratkaisut. Yhteistyö on sujunut hyvin ja jatkamme järjestelmän kehitystä CGI:n kanssa edelleen.

Case Alma Mediaan

 

Automatisoidut toiminnot palkanlaskijan tukena

CGI HR Palkat on helppokäyttöinen, pitkälle automatisoitu palkanmaksuohjelma. Monia toimintoja voidaan automatisoida käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi erilaisten toimintojen ketjuttaminen ajojonoiksi tehostaa järjestelmän käyttöä. Liittymien teko on yksinkertaista parametroitavien liittymärajapintojen avulla ja käyttäjä voi tehdä uusia liittymiä myös itsenäisesti. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa erityyppisten vakio- tai toistuvaistapahtumien muodostamisen automaattisesti, jolloin manuaalinen tapahtumien syöttö minimoituu ja palkkaprosessi tehostuu.

Palkanlaskentaohjelman etusivulla on ilmoitustaulu ja vuosikello. Ilmoitustaululle voidaan luoda käyttäjille kohdistettuja tehtäviä, tiedotteita ja herätteitä. Vuosikellon avulla puolestaan voidaan aikatauluttaa palkanlaskennan prosesseja - se ohjaa sekä muistuttaa toimimaan määritellyn aikataulun mukaisesti. Ohjeet ja aikataulut löytyvät tällöin helposti yhdestä paikasta. Vuosikellosta näkee kätevästi visualisoituna tulevat, keskeneräiset ja valmiit prosessit.

Palkanlaskentaohjelma sisältää lakisääteiset ja yleisesti tarvittavat tilastot. Lisäksi voidaan määritellä vapaavalintaisia raportteja kaikista järjestelmän sisältämistä tiedoista. Palkkatapahtumat ovat järjestelmässä syöttötarkkuudella, jolloin raportteja voidaan muodostaa kulloinkin halutuista tiedoista ja ajanjaksoista joustavasti.

Palkanlaskentaohjelman edut asiakkaillemme

  • Pitkälle automatisoidut toiminnot

  • Laajat analysointi-, raportointi- ja massapäivitysmahdollisuudet

  • Lakisääteiset ja yleisesti tarvittavat tilastot

  • Palkanlaskennan prosessien aikatauluttaminen vuosikellon avulla

  • Toiminnot parametroitavissa eri työehtosopimusten ja asiakkaiden tarpeiden mukaan

  • Valmiit ja muokattavissa olevat rajapinnat mahdollistavat ohjelman integroinnin käyttäjän toimesta

  • Uudet ominaisuudet nopeasti käyttöön, ohjelmaversiot 1-2 kertaa vuodessa

  • Helposti laajennettavissa, osa CGI HR -kokonaisuutta

 

CGI Verkkopalkka integroituna CGI HR palkanlaskentajärjestelmään vähentää työn ja paperin määrä sekä tuo merkittäviä säästöjä palkkahallinnollemme. Suurimman hyödyn saa kuitenkin henkilöstö, joka on ottanut palvelun ilolla vastaan ja 99 % työntekijöistä on ottanut sen käyttöönsä. Pian olemme 100 % paperittomia. Yhteistyömme CGI:n kanssa on sujuvaa ja näemme CGI:n luotettavana kumppanina myös tulevaisuuden kehitystarpeisiimme.

Case AGCO Power 

Meillä on pitkä yhteinen historia CGI:n kanssa heidän palkkajärjestelmiensä käyttäjänä. Siirsimme koko palvelun tuottamisen järjestelmämme ja toimintamallimme valmiiksi tuntevalle kumppanille ja näin saavutamme tavoittelemamme kustannushyödyt.

Case Fortum

 

AUTTAAKO PALKKAJÄRJESTELMÄNNE TEKEMÄÄN TYÖN TEHOKKAAMMIN VAI KAIPAAVATKO PALKKAPROSESSINNE KEHITYSTÄ?

CGI HR Palkat auttaa muistamaan deadlinet, toimii luotettavasti kellon ympäri ja on helppo käyttää. Tule kuulolle webinaariimme 15.3.2019 klo 9-10, niin kerromme lisää! Webinaari on ladattavissa myös jälkikäteen.

 

Lue lisää palkanlaskentaohjelmistamme eri toimialoille

CGI HR Palkkojen pääsivulle

Tutustu myös muihin CGI HR -ratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Katso kaikki palvelumme HR:lle ja palkanlaskentaan