Tehokasta lomien suunnittelua henkilöstön toiveiden mukaan

Henkilöstön lomajärjestelyt saattavat olla työläitä ja viedä paljon aikaa. Henkilöstöllä on usein toiveita loma-ajankohdaksi, mutta ei tietoa muiden kollegoiden lomatoiveista. Myös esimiehiltä puuttuu yhtenäinen näkemys työntekijöiden lomatoiveista ja -ajankohdista, mikä vaikeuttaa työtehtävien järjestelyä. Esimiesten suunnitellessa lomia käsin arvokasta työaikaa kuluu hukkaan.

CGI HR Lomakäsittely mahdollistaa tehokkaan ja nopean lomatietojen käsittelyn. Sen avulla koko henkilöstö näkee lomaoikeuspäivänsä, pidetyt lomajaksot sekä tiiminsä lomasuunnitelmat. Henkilöt voivat lähettää lomatoiveensa esimiehelleen käsiteltäviksi. Esimies näkee työntekijöidensä lomatoivomukset, tekee lomasuunnittelun ja hyväksyy lomajaksot. Hyväksyttyjen lomajaksojen siirtäminen palkanlaskentajärjestelmään tapahtuu ilman erillistallennuksia.

Espoossa 11 000 työntekijän ­lomakäsittelyn digitalisointi on ­tuonut säästöjä niin ­ajassa, rahassa kuin paperissa. Nyt työntekijät pystyvät jättämään hakemuksen sähköisesti sekä tarkistamaan järjestelmästä jäljellä olevat lomapäivänsä, aiemmat lomansa ja poissaolonsa. Tämä on vähentänyt huomattavasti henkilöstö­hallintoon tulevia soittoja ja kyselyitä.

Case Espoon kaupunki

 

Digitaalisen lomakäsittelyn hyödyt

  • lomatietojen käsittely tehostuu
  • esimiesten työ helpottuu lomasuunnittelun ja hyväksynnän osalta
  • ajantasaiset lomatiedot kaikkien nähtävillä
  • nopea ja yhdenmukainen lomienkäsittely
  • henkilöstö pystyy ilmoittamaan lomajaksonsa ja muutokset itse

  

Tutustu myös muihin CGI HR -tuoteratkaisuihimme

CGI HR -kokonaisratkaisu

Palvelumme henkilöstöhallinnolle ja liiketoiminnalle

Data ja analytiikka

HR- ja palkkaulkoistukset

Ketterät menetelmät

Konsultointi

Palvelumuotoilu

Tietoturva ja turvallisuus

Verkkopalkkapalvelu

Älykäs automaatio