Ravitsemusterapeutit analysoivat asiakkaiden ruokapäiväkirjoja päivittäin. Ravitsemuksen seuranta ilman ajan tasalla olevaa tietokantaa on haastavaa ja sopivien tuotteiden valikointi tavarantoimittajien laajojen tuotevalikoimien joukosta vie aikaa. Erilaiset ruokailutottumukset tai erityisruokavaliot edellyttävät järjestelmältä joustavuutta ja monipuolisia toimintoja kiitettävän lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Aromi Diet mahdollistaa kokonaisvaltaisen ravitsemussuunnittelun. Ruokapäiväkirjat rakennetaan tarkkaan ja ajantasaiseen tuotetietoon pohjautuen, jotta niitä voidaan helposti ja luotettavasti työstää erilaisia ravitsemuslaskelmia varten.

Täydennettävässä olevan reseptiikan avulla ravitsemusterapeutti pystyy tuottamaan tarkkoja analyysejä asiakkaan ravitsemuksellisesta tilasta ja antamaan hänelle ohjeita tasapainoisempaa elämää varten. Palveluun voidaan tuoda raaka-aineiden tarkat tuotetiedot ravintosisältöineen ja tuoteselosteineen sekä Finelistä että GS1:n Synkka-rekisteristä.

Asiakashyödyt

  • Kokonaisvaltainen ravitsemusanalyysi ja ruokavaliosuunnittelu yhdellä työkalulla.

  • Tarkka ja ajantasainen tuotetieto on aina saatavilla.

  • Asiakas täyttää itse ruokapäiväkirjaansa itse – ravitsemusterapeutin työaikaa vapautuu.

  • Lisäpalvelujen mahdollinen hyödyntäminen, kuten reseptisuunnittelu.

  • Esimerkkiruokavaliot asiakasprofiileille.

  • Asiakaspalvelu ja käytön tuki.

  • Pilvipohjainen ratkaisu – CGI hoitaa päivitykset!