AROMI

Toiminnanohjausjärjestelmä ruokapalvelun kaikkiin tarpeisiin

Aromi toiminnanohjausjärjestelmä sisältää kattavasti sen mitä ruokapalvelu toiminnoissaan tarvitsee. Moderni, ketterä, uudistunut Aromi tukee ruuanvalmistusta tehokkaasti, ekologisesti ja ruokailevan asiakkaan tarpeet huomioiden.

Aromi kattaa kaikki palvelutoimijan prosessit myynnistä toimitukseen, raaka-aineiden tilauksista tuotantoon sekä tietojen julkaisun asiakkaille. Tietoa saadaan siirrettyä eri järjestelmistä Aromiin ja tiedonsiirto myös eteenpäin on automatisoitavissa.

Aromiin koostuu eri osioista, joista voitte ottaa käyttöön tarvitsemanne ominaisuudet. Perusominaisuuksien lisäksi Aromissa voi hallita keskitettyä ruokalistasuunnittelua, tilavarauksia, ruokalistojen julkaisua internetsivuilla ja paljon muuta. Suunnittelun tukena on tiedot raaka-aineiden satokausista.

Aromin avulla hallitsette myös hävikin seurantaa. Lue lisää tutkimushankkeestamme.

Järjestelmä on täysin selainpohjainen ja käytettävissä myös mobiilisti. Koko käyttöympäristö on saatavilla CGI:n pilvipalvelusta. Tarjoamme myös pääkäyttäjäpalvelua.

Suunnittelu

Ruokapalvelutoimijalle tuote- ja palvelusuunnittelu on aikaa vievää ja vaatii tekijältä tuotetuntemuksen lisäksi kustannustietoisuutta sekä tuotannollista ja ravitsemuksellista näkemystä. Samat elementit toistuvat kiertävällä ruokalistalla säännöllisesti, mutta myös sesonkikohtaiset erot tulee ottaa suunnittelussa huomioon.

Suunnittelu-osio on Aromi-järjestelmän tukipilari, joka sisältää tuotevalikoiman, tuoteselosteet, ravintoarvot ja kustannustiedot. Suunnittelu-osiossa luodaan ja ylläpidetään ruokapalvelun ruokalistoja. Runkolistojen avulla eri ajankohtien ruokalistojen rakentaminen on nopea ja vaivatonta.

Aromi-suunnittelusta saatavat tulosteet ovat monipuolisia, joustavasti muokattavissa ja sopivat hyvin myös asiakaskäyttöön. Tuoteselosteista saadaan lakisääteiset vaatimukset täyttävät, selkeät tulosteet esim. tarroina. Järjestelmä on käytettävissä myös tabletilla tai muilla kosketusnäytöillä, joten Aromi mahdollistaa myös paperittoman keittiön.

Lue lisää suunnittelun esitteestämme

Tuotanto

Kausivaihtelut ja eri sesongit aiheuttavat tuotannossa muutoksia, jotka on huomioita kiertävällä listalla . Hävikin minimoimiseksi tuotanto tulee suunnitella ennakkotilausten, aiempien menekkitietojen ja varaustilanteen mukaan. Eri toimipisteissä käytettävissä on erilaiset resurssit niin valmistuslaitteiden, säilytystilojen kuin henkilöstön osaltakin. Tuotantotapoja voi olla useita ja ne voivat muuttua eri tarpeiden mukaan.

Aromi Tuotanto-osio palvelee tuotannon suunnittelua ja toteuttamista erilaisten asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi. Tuotanto-moduuli tukee tarvittavan tiedon kirjaamista ja siten ohjaa valmistamaan oikean määrän ruokaa. Ruuan valmistuksen etenemistä voidaan ohjata jaksottamalla ja ajoittamalla sekä laitteiston että henkilöstön käyttö oikein. Lisäksi toimintaa voidaan tehostaa esim. kokoamalla yhteen eri toimipisteiden erityisruokavaliot, jolloin dieettikokin työ helpottuu.

Usein ruokapalvelulla on käytössä useita tuotantotapoja. Tuotantotapa vaikuttaa paitsi ruuan valmistukseen myös jakeluun ja tarjoiluun. Aromi tukee nykyaikaisten tuotantotapojen valmistusta monipuolisesti ja tehokkaasti.

Hankinta

Elintarvikkeiden hankinta tuotantokeittiöissä edellyttää tarkkaa valmistustarpeen arviointia. Hankinta tarve tulee lähettää hyvissä ajoin toimittajalle, jotta toimitusvarmuus paranee. Sopimustuotevalikoiman kautta saavutetaan kustannustehokkuutta, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että kukin toimipiste tilaa pääsääntöisesti sopimustuotteita.

Aromi Hankinta-osio mahdollistaa ostamisen sähköisesti suoraan järjestelmän kautta. Hankintatarve perustuu aina kunkin ajankohdan mukaiseen ruokalistaan. Elintarvikkeiden saatavuutta saadaan parannettua Ennustepankki-liittymän avulla, jolloin tarvelistaus voidaan lähettää vaivattomasti toimittajille. Aromin kautta ostettaessa virheiden mahdollisuus vähenee ja käyttäjät voidaan tehokkaammin ohjata käyttämään sopimustuotteita.

Ostotilauksen toimitusta vastaanotettaessa tarkistetaan saapuneiden raaka-aineiden laatu, määrä ja hinta sekä vastaako saapunut kuorma tehtyä tilausta ja lähetyslistaa. Kuorman vastaanottaminen on nopeaa, koska tilausta vastaavat toimitukset tunnistetaan automaattisesti. Aromi-järjestelmään saadaan kerättyä tietoa toimitusten oikeellisuudesta ja tätä tietoa voidaan hyödyntää kilpailutusta tehtäessä.

Myynti

Ruokapalvelutoimijoilla on eritasoisia asiakkuuksia, joilla on erilainen näkemys laadukkaasta ruokapalvelusta. Tilaukset päiväkodeilta keskuskeittiöön, osastoilta sairaalan ravintokeskukseen ja kokoustarjoilut henkilöstöravintolasta neuvottelutiloihin… Eri asiakkailla on erilaiset tarpeet, tilausvalikoimat ja hinnat. Tilaukset tulee laskuttaa ja siirtää kirjanpitoon seurantatiedoiksi.

Asiakkaiden hallintaa voidaan Aromissa tehdä monipuolisesti Myynti-moduulin avulla. Toimipaikkakohtaisesti asiakkuudet muodostuvat useista asiakasorganisaation kohderyhmistä. Myynti-moduuli tukee tilaustoimintaa sekä organisaation sisällä että ulkopuolelta tulevissa tilauksissa. Lisäksi Aromi Myynnin avulla voidaan kerätä asiakaspalautetta ja tehdä raportointia asiakastyytyväisyyden tasosta. Tilausjärjestelmä on kuin verkkokauppa - tuotteet saadaan näyttävästi esille ja tilaaminen on käyttäjille helppoa ja vaivatonta – myös mobiilisti.

Aromi Tarjoilut ja tilat - kätevästi kaikki varaukset samasta järjestelmästä!

Monipuolisen tilausjärjestelmän avulla kautta asiakkaalle voidaan tarjota kokonaisvaltaisesti kaikki tarvittavat palvelut. Tarjoilut- ja tilat –ominaisuus sisältää tilavaraustoiminnot sekä tarjoilutilaukset – asiakas saa syötettyä kaikki tilaisuuteen liittyvät tiedot yhdessä paikassa. Ruokapalvelu saa tiedoista koonnit toimituksia ja noutoja varten, vastaanotto puolestaan tarvitsemansa osallistujalistaukset mm. kulunvalvontaa varten.

Lue lisää esitteestämme

Liittymät

Kun palvelutuottaja tilaa tuotteita tavarantoimittajalta, tarvitaan molempien järjestelmissä samoja tietoja. Kun tilaukset muuttuvat laskuiksi ja tallentuvat seurantatiedoiksi laskujen arkistointijärjestelmään, kulkee järjestelmissä edelleen sama tieto. Ketju voi olla pitkä ja järjestelmästä toiseen siirrettävää tietoa paljon.

Liittymien avulla helpotetaan tiedon kuljettamista ja vähennetään manuaalista kirjaamista eri järjestelmiin. Näin vähennetään ylimääräistä työtä ja myös virheiden mahdollisuus pienenee. Tuotetiedot hintoineen, ravintoarvoineen ja tuoteselosteineen saadaan Aromiin valmiiden liittymien kautta nopeasti.

Aromi on ollut jo pitkään edelläkävijä sähköisessä asioinnissa. Täydellinen sähköisen asioinnin kokonaisuus käsittää koko ketjun sopimustuotteiden tuotetietosanomista, ennusteiden ja ostotilauksen kautta tavaran vastaanottoon. Yhteistyössä tavarantoimittajien ja elintarviketeollisuuden kanssa olemme saavuttaneet kokonaisuuden, jossa tieto kulkee ketjuna koko hankintaprosessin läpi. Uudessa Aromissa tämä ketju tehostuu ja vahvenee entisestään.

Monialaisena ICT-yrityksenä CGI mahdollistaa monipuolisesti Aromista liittymiä muihin järjestelmiin. Liittymiä voidaan rakentaa mm. erilaisiin taloushallinto- ja asiakastietojärjestelmiin. Erityisen helppoa on ottaa käyttöön liittymät CGI:n laajasti käytössä oleviin järjestelmiin kuten esimerkiksi lähetyslistaliittymä Rondoon ja laskutusliittymä ProEconomicaan.

 

 

Lataa ruokapalvelupäällikön opas ja tutustu digitalisaation mahdollisuuksiin ammattikeittiöissä!

Download button