Rekisterin nimi
CGI Suomi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
CGI Suomi Oy
Karvaamonkuja 2
FI-00381 Helsinki
+358 10 302 010

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuomo Riikonen, puh. +35850 410 8049

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään CGI Suomi Oy:n asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja.

Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu artiklan 6.1.f mukaisesti yrityksen oikeutettuun etuun.

Henkilötietoryhmä

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
Tapahtumia koskevat tiedot: 

 • Yhtiön järjestämät tilaisuudet, joihin henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut
 • Henkilön valitsemat puheenvuorot ja/tai esitykset
 • Yhtiön tai pääkumppaneiden asiantuntijan kanssa sovitut tapaamiset teemoineen 
 • Ruoka-ainerajoitteet
   

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhtiön asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan, kunnes asiakas pyytää poistamaan ne tai tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaiden henkilötietojen vastaanottaja ja rekisterinpitäjä on CGI Suomi Oy. Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA – alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja CGI Suomi Oy:n rekisterissä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty väärin.

Asiakkaalla on henkilötietoihinsa vastustamisoikeus, joka estää rekisterinpitäjää poistamasta ja päivittämästä tietoja.

Asiakkaalla on oikeus pyytää ja saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä koneellisessa muodossa, joka mahdollistaa tietojen siirtämisen toiseen järjestelmään.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.