Helsinki, 25.06.2018 - HUS ottaa käyttöön CGI:n toimittaman puheentunnistusratkaisun. Kehitysloikka näyttää suuntaa koko sote-sektorille tuottavuusparannusten ja kustannussäästöjen saavuttamisessa uuden digiteknologian ja keinoälyn avulla.
Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on maailman huippua. Silti se on suuren muutospaineen alla. Näihin muutospaineisiin vastaaminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä. Me kaikki tunnemme tapauksia, joissa asiakas ei ole saanut oikea-aikaisesti sitä vaikuttavaa palvelua tai tukea, jota hän olisi ...

OMNI360 - vastaus toimialan tarpeisiin

OMNI360 on sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus, joka vastaa toimialan tarpeisiin yhdistämällä sote-palvelut aidosti yhtenäiseksi hoitoketjuksi ja auttaa tuottamaan asiakkaille parhaan palvelukokemuksen. Kokonaisratkaisu kattaa niin perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, erikoissairaanhoidon kuin työterveyshuollonkin tarpeet. OMNI360:ssä keskeistä on ihmiseltä ihmiselle suunniteltu teknologia – digitaaliset ratkaisut, jotka mahdollistavat aidon ja toimivan vuorovaikutuksen niin perinteisillä vastaanotoilla kuin verkossa ympäri vuorokauden. 

 

Avoimet rajapinnat mahdollistavat ekosysteemikumppanuuden

Modulaarisen ja avoimen OMNI360:n rajapinnat on kehitetty siten, että ne mahdollistavat kumppaniratkaisuiden liittämisen järjestelmään. Teemme laajasti yhteistyötä muiden yritysten ja terveydenhuollon ekosysteemien kanssa, jotta pystymme vastaamaan mahdollisimman kattavasti asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

 

OMNI360 – suomalaisiin tarpeisiin kehitetty, asiakasta kuunnellen

Olemme erikoistuneet kustannustehokkaiden, turvallisten ja kilpailukykyisten tietojärjestelmien tuottamiseen. Luomme sidosryhmiäsi motivoivia ja persoonallisia käyttäjäkokemuksia, suomalaisen terveydenhuollon omaleimaisuutta ja edelläkävijyyttä unohtamatta. Tarjoamme ratkaisut niin ekosysteemien asiakkuudenhallintaan kuin palvelutuotannon ohjaukseen, arkirutiineista tulosyksikköjen henkilöstön-, talouden- ja toiminnanohjaukseen. 

Sähköisen asioinnin, itsepalvelun ja omahoidon ratkaisuilla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaasta tulee aktiivinen toimija, ja samalla henkilöstösi työkuorma pienenee. Terveydenhuollossa voit yhdistää sähköisen potilastiedon kehittyneisiin ICT-innovaatioihin. Etätohtoriratkaisumme mahdollistaa potilaan etätutkimisen sekä diagnoosin teon reaaliaikaisesti potilaan ja lääkärin ollessa eri paikoissa.

Ja mitä mittaat, sitä hallitset – älykkäät ratkaisumme nostavat kustannustehokkuuttasi, lisäävät asiakastyytyväisyytesi sekä ennakoivat mahdollisia tarpeita ajoissa etukäteen, pidentäen järjestelmiesi elinikää ja vähentäen kustannuksia. Kanssamme säilytät hallinnan tunteen, jonka ansiosta reagoit ajoissa nopeissakin muutostilanteissa. CGI tekee hyvinvoinnin digitalisaatiosta totta, ideoista toteutukseen.