Esimerkkejä palveluistamme pandemiakriisin eri vaiheisiin
 

Respond. Katso palvelumme kriisin aikana toimimiseen

Lean Agile & Coaching
Varmista työn edistyminen ja selkeä työjono etätyöaikakaudella agile coachiemme avulla

Analytics as a Service
Tiedolla johtamista & ennustettavuutta tuleville kuukausille analytiikan avulla.

BI Raportointi ja analytiikan hyödyntämisen palvelut
Hyödynnetään olemassa olevaa dataa ja luodaan siitä nopealla aikataululla raportit johdon käyttöön.

Tietoturvatietoisuus - testaukset ja harjoitukset
Testaukset ja esim. kalasteluharjoitukset, koulutukset, tietoturvatietoisuuden ohjelmat, toimenpiteet.

Help desk -resursointi
Sovellustukipalvelut sovitusti puolestasi. Palvelu voi olla jatkuva tai määräaikainen esim. lomakausi tai 1-5 päivää viikossa.

Kapasiteetin optimointi
Palvelin- ja VPN-ratkaisujen kapasiteettien optimointi.

Etätyöratkaisut
Käyttövaltuutus. Monitorointi- ja raportointiratkaisut. Yrityssovellukset etäkäytössä. Lisenssien hallinta. Yritystyöaseman ja -sovellusten käyttö dc- tai julkipilvi-virtuaaliratkaisulla.

Toimialakohtaiset palvelut

OMNI360 Mobiili itseilmoittautuminen 
Mahdollistaa terveydenhuollon asiakkaan ilmoittautumisen vastaanotolle ja jonoon omalla puhelimella, kontaktit minimoiden.

Ajantasainen asiakastieto – asiakastiedon liittäminen Profioon
Asiakastiedonyhdistäminen luottoluokitustietoon mahdollistaa ajantasaisen seurannan asiakkaiden maksukyvykkyydestä teollisuuden toimialalla. 

Profion toimittajaportaali
Mahdollistetaan, että komponenttitarjonnan ja -kysynnän kohtaaminen kansallisesti teollisuuden toimialalla.

Turvaa Banking-palvelusi etäkäytössä kaksisuuntaisella tunnistautumisella
Analyste Banking SaaS –palvelu mahdollistaa päivittäisten maksuliikennerutiinien hoidon myös kotoa käsin poikkeusaikana. 

Rebound. Katso palvelumme taktisiin haasteisiin

Palvelumuotoilu, käyttäjätutkimukset
Uudista liiketoimintasi tarpeet loppukäyttäjät huomioiden palvelumuotoilun avulla. 

Saavutettavuuspalvelut 
Digipalvelujen saavutettavuus on ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen – lait velvoittavat tasapuolista palvelua, myös poikkeustilanteissa.

Sähköinen allekirjoitus
Sähköinen allekirjoitus helpottaa allekirjoittajan arkea – myös kotitoimistolla. 

CloudOps
Pilvitransformaatio ja natiivipilveistyminen tuo joustavuutta ja ketteryyttä palvelukehitykseen.

Tietoturvatietoisuus - koulutukset
Yleisen tietoturvatietoisuuden koulutukset ja koulutusmateriaalit henkilöstölle. Eri kohderyhmille ja teemoista räätälöidyt koulutukset, esim. etätyön tietoturva.

Smart ticketing
Smart Ticketing avulla opetamme tekoälyn tunnistamaan tekstistä ennalta määriteltyjä kategorioita luonnollisen kielen prosessoinnin tekniikoita hyödyntäen. 

Uusia johtamistaitoja ja –malleja uudelle etätyön aikakaudelle
Esimiehiltä odotetaan läsnäoloa ja jatkuvaa sparrausta, mutta samalla työntekijät ovat itseohjautuvia ja haluavat kantaa entistä enemmän vastuuta omasta työstään. Asiantuntijamme auttavat uusien johtamismallien käyttöönotossa uudella etätyön aikakaudella.

Tuki- ja koulutuspalvelut
Monikanavainen käyttäjätuki ja -koulutus etätyöratkaisujen käyttöönottoon ja käyttöön.

Työvuorojen raportointi & optimointi
Antaa johdolle reaaliaikaisen tiedon resurssoinnista ja auttaa puuttumaan poikkeamiin.

Liiketoimintalähtöisen datan hallinta -ja johtamismallin implementointi yritystason datanhallintaan
Implementoimme yritystason toimintamallin datan hallintaan ja hyödyntämiseen. Mahdollistamme datan laadun jatkuvan parantamisen.

Kumppaniverkoston hallinta ja ennustaminen datan avulla
Keräämme kattavat tiedot eri komponenttivalmistajista, hyödynnämme historiatietoa eri toimittajista ja yhdistämme saatavuustiedot kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa kumppaniverkoston johtamisen pohjautuen ajantasaiseen tietoon

Toimialakohtaiset palvelut

Etälääkäripalvelut
Etävastaanotto on enemmän kuin keskustelua – lääkäri pystyy esimerkiksi kuuntelemaan asiakkaan sydämen ja keuhkot elektronisella stetoskoopilla.

Titania Raportointi -ratkaisulla tilannekuva henkilöiden työvuoroista sairaaloissa ja terveyskeskuksissa
Auttaa esimiehiä ohjaamaan reaaliaikaisesti toimintaa ja resursseja sinne missä niitä tarvitaan ja varmistaa toimintakyvyn.

Tietoturvatietoisuus - tietoisuuden ja kulttuurin kehitys
Tiedotteet, ohjeistusten visualisointi ja muu sisäinen viestintä. Kampanjat, tempaukset ja teematapahtumat. Tietoturvatietoisuutta jatkuvana palveluna.

Double 2 -robotti mahdollistaa  etäkommunikoinnin osastolla potilaan kanssa
Double Roboticsin Double 2 on kaksinkertainen iPad-pohjainen robotti etäkommunikointiin. Se on puhelimen ja videoneuvottelutyökalun  yhdistävä, pyörillä kulkeva työkalu, jota voi ohjata helposti etänä  mobiililaitteella.

OMNI360 Omaisviestintä – uusi palvelu omaisten ja kotihoidon kommunikointiin
Sovellus, jolla omaiset ja kotihoitajat pystyvät kommunikoimaan vanhusten tilanteesta poikkeustilassa.

Seuraa koronapandemian vaikutuksia talouteen
Seurantakoodien avulla ymmärrys koronapandemian aiheuttamista lisäkuluista. Ota seurantakoodit käyttöön Kuntamallissa.
 

Reinvent. Katso palvelumme toiminamallien uudelleensuunnitteluun

Liiketoiminnan kehittäminen
Katse tulevaisuuden liiketoiminnan varmistamiseen - kuinka nostaa liiketoiminta uudelle tasolle pandemian jälkeen.

Hallinnoidut lT-palvelut
Hallinnoidut IT-palvelut varmistavat kustannustehokkaan ja turvallisen toiminnan jatkuvuuden

eCommerce development
Kustannustehokkuuden nopea lisääminen hyödyntämällä vahvaa near-shore kyvykkyyttämme.

Rapid Automation as a Service
Vastaa robotiikalla nopeasti kasvaneeseen manuaalisten liiketoimintaprosessien volyymiin ja kuormitukseen.

Datahub Design Sprint
Läpinäkyvyyttä toimitusketjuihin yhdistämällä eri tietolähteiden sisällöt samaan paikkaan. Data Hub Design Sprintin aikana saadaan nopealla aikataululla selkeä käsitys siitä, kuinka useista tietolähteistä poimitaan relevantti data yhdistettäväksi keskitetylle data-alustalle ja mahdollistetaan sen avulla erilaiset liiketoimintaa tehostavat käyttötapaukset.

Remote Negotiation Services
Toimivat ja räätälöidyt etäneuvottelupalvelut ovat keskeinen asiakaspalvelun ja –kokemuksen sekä liiketoiminnan mahdollistaja, nyt ja tulevaisuudessa

Toimialakohtaiset palvelut

Kotihoito Mukana avaimeton oven avaus auttaa poikkeusoloissa
Tarjoamme Kotihoito Mukana -ratkaisuun saatavilla asiakkaiden lukkojen avaus ja hoitotyön kirjaaminen mobiilisti.

Pääkäyttäjän tehostettu tukipalvelu poikkeustilanteissa terveydenhuollossa
Tukipalvelu tarjoaa apua isoissa muutostilanteissa tai poikkeusoloissa nimetyltä CGI:n sovellusasiantuntijalta. Pääkäyttäjäapua asiakkaille, joiden oma pääkäyttäjä on joutunut äkillisesti jäämään pois töistä. Tukea uusille pääkäyttäjille nimetyltä CGI:n sovellusasiantuntijalta, kunnes työ sujuu itsenäisesti.
 

 

Kiinnostuitko? Varaa tästä lyhyt konsultointipuhelu asiantuntijamme kanssa, niin jatketaan keskustelua henkilökohtaisesti. 

 

 

 

Client Global Insights - Eri toimialojen tulevaisuudennäkymät globaalisti

Client Global Insights -tutkimuksessa esitellään havainnot eri toimialojen digitrendeistä. Tutkimukseen haastateltiin kasvokkain 1447 liiketoiminta- ja IT-johtajaa ympäri maailman.