CGI:n tarjosi ISKU:lle IT-palvelujen muuttamista alan kilpailua nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Koska tarjous huomioi myös muuttuneen taloudellisen tilanteen ja sitä kautta muuttuneet palvelutarpeet, ISKU päätti edetä CGI:n kanssa. Sopimus infrastruktuuripalveluista allekirjoitettiin CGI:n kanssa kahden viikon kuluessa.
The Future of Work: Adapting to an Accelerated Workplace Reality

Tulevaisuuden työhön sopeutuminen muuttuvassa ympäristössä

Tutustu whitepaperiin

 

Improving Business Agility in Unprecedented Times

Liiketoiminnan ketteryyden parantaminen

Tutustu whitepaperiin

CGI:N RESPOND. REBOUND. REINVENT.

 

RESPOND

Kriisin aikana toimimisen välittömien tarpeiden huomioon ottaminen

Tämä vaihe sisältää avun kiireellisissä toimissa, joita tarvitaan resurssien ja järjestelmien sopeuttamiseksi kriisiin vastaamiseksi ja yhteiskunnan toimivuuden tukemiseksi.

 

 

 

REBOUND

Kriisistä selviämiseen liittyviin taktisiin haasteisiin vastaaminen

Tämä vaihe pitää sisällään talouden ja yhteiskunnan uudelleen avaamiseen tarvittavat toimet, mm. valmiudet vastata kysynnän nousuun sekä nopeasti muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.

 
 

 

REINVENT

Toimintamallien uudelleensuunnittelu uusien vuorovaikutustapojen mahdollistamiseksi

Tämä vaihe käsittää siirtymisen lyhyellä aikavälillä tehdyistä uudelleen avaamisen toimista toimialalle aiheutuvien rakenteellisten muutosten käsittelyyn sekä uusiin liiketoimintamalleihin ja käytäntöihin.