Primary tabs

  Suodata:

  Rahoituksen kirjanpito

  TWIN tukee rahoitusinstrumenttien kirjanpidollista käsittelyä erittäin monipuolisesti. TWIN auttaa Treasurya luomaan turvallisen treasury-prosessin sopimuksen syötöstä kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen saakka.

  Rahoituksen raportointi

  TWIN on kehitetty palvelemaan mahdollisimman kattavasti rahoituserien raportoinnin tarpeita sisältäen sekä ulkoiset että sisäiset raportointivaatimukset.

  Raindance - talouden- ja toiminnanohjaus

  Suunnittelusta seurantaan - Raindance on ainutlaatuinen hallinnon työväline. Raindance tukee hallinnon prosesseja - budjetoinnista, suunnittelusta, työajanhallinnasta, tilausten ja laskujen hyväksymisestä aina analysoimiseen ja tulosten seurantaan. Se tarjoaa faktat ja antaa...

  Rakennusvalvonta

  Rakennusvalvonnan paikkatietoratkaisumme (Facta tai KuntaNet) tukee rakennusvalvonnan operatiivista toimintaa (päätöksenteko, laskutus, seuranta ja tilastointi) ja helpottaa rakennusvalvonta-asioiden ja erilaisten lupien ja ilmoitusten (mm. rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupa) käsittelyprosesseja. Tarjoamme...

  ReittiGIS mittaa matkaa ja suunnittelee reitit

  ReittiGIS on henkilökuljetusten suunnitteluun ja optimointiin kehitetty sovellus, joka hyödyntää kunnan rakennus- ja väestötietoja. Sovelluksen päätoimintoja ovat reittien suunnittelu, koulumatkojen mittaaminen sekä oppilaaksiottoalueiden hallinta. Se yhdistää useat tietolähteet ja aineistot...

  Rondo Mukana – dokumenttien asiatarkistus ja hyväksyntä mobiilisti

  Rondo Mukana kulkee mobiilissa mukana missä vain ja milloin vain. Se mahdollistaa dokumenttien asiatarkastuksen ja hyväksymisen ajasta ja paikasta riippumatta. Myös dokumenttien haku ja katselu arkistosta onnistuu näppärästi. Välittömiä hyötyjä...

  Rondo – Sähköinen Arkistointi

  Rondo Sähköinen Arkistointi helpottaa asiakirjojen arkistointia, arkistoitujen asiakirjojen hyödyntämistä sekä arkiston elinkaaren hallintaa. Arkistoituja asiakirjoja voidaan etsiä ajasta ja paikasta riippumatta millä tahansa asiakirjan metatiedolla tai niiden yhdistelmällä.

  Sähköinen asiointi

  CGI Asioin on kustannustehokas kokonaisratkaisu kunnan sähköiseksi asiointijärjestelmäksi.

  SiiriNet-tiedonsiirtopalvelu

  Turvallista ja tehokasta tiedonsiirtoa SiiriNet-tiedonsiirtopalvelu on asiakkaalle näkymätön järjestelmä, jolla voidaan automatisoida eri liiketoimintaprosessien tiedonsiirtoa. Sen avulla voidaan ratkaista eri ikästen ja eri teknologioin toteutettujen järjestelmien perustason integraatiotarpeet. SiiriNet-tiedonsiirtopalvelu on...

  SoftMedic

  SoftMedic – potilastietojärjestelmä on lääkäriasemien ja työterveyshuollon ammattilaisten toiminnanohjausratkaisu vastaanottotoimintaan, ajanvaraukseen, potilastyöhön ja asiakaslaskutukseen. Ratkaisumme on kehitetty yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa tukemaan suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työterveyshuollon toteutumista.

  Sonet Premium

  Sonet on Suomessa laajasti käytössä oleva tietojärjestelmä (ERP), joka soveltuu hyvin yritysten ja yhteisöjen talouden-, henkilöstön- ja toiminnanohjaukseen.

  Sosiaalipalveluiden mobiili

  Sosiaalipalveluiden mobiiliratkaisu tarjoaa toiminnallisuuksia liikkuvaan sosiaalityöhön, muun muassa ajantasaisen asiakasdokumentaation tarkasteluun ja ylläpitoon kentällä. Sovellus on nykyaikainen ja kehittyvä sosiaalipalveluiden ammattilaisen työkalu. Ratkaisu on osa sosiaalityön palvelukokonaisuutta, jonka muodostavat asiakastietojärjestelmä...

  Tietovirtapalvelut - CGI DataFlow Service

  CGI:n Tietovirtapalvelun avulla hyödynnät kallisarvoisen datasi liiketoimintasi parhaaksi sekä selviydyt voittajana kovimmissakin digimyrskyissä. Kun CGI:llä on kokonaisvastuu kriittisten tietojesi hallinnasta, pääset keskittymään liiketoimintasi kehittämiseen, ja aikaa jää muuhunkin kuin kriisitilanteista selviämiseen.

  Titania - työvuorosuunnittelu

  On yö tai päivä, terveydenhuolto ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorojen hallinta sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa.

  Trade360

  Trade360 on pankeille suunniteltu kokonaisvaltainen palvelu kansainvälisen kaupan rahoitukseen, maksuliikenteeseen ja riskienhallintaan.

  TWIN - Ratkaisu rahoitushallinnon pääjärjestelmäksi

  TWIN on kaikille sopiva treasury-järjestelmä. TWINin avulla yritys hallinnoi kaikki rahoitussopimuksensa tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajalta, toteuttaa rahoituksen kirjanpidon luotettavasti sekä saa ajantasaisen tiedon rahoituksen positioista ja riskeistä.

  TYVI-palvelu

  TYVI-palvelu (Tietovirrat Yrityksiltä Viranomaisille) on nopea ja turvallinen ratkaisu sähköiseen asiointiin. Ratkaisun avulla asiakas voi lähettää tietoja eri viranomaisille yhden keskitetyn web-palvelun kautta. Tiedonsiirto voi tapahtua myös toiseen suuntaan viranomaiselta...

  Unify360-hybridipilvipalvelu

  Uudenlainen palveluratkaisu hybridiympäristöjen kokonaishallintaan Pilvipalvelujen, automaation ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen lisääntyy jatkuvasti. Alati muuttuvien hybridiympäristöjen hallinta on yhä vaikeampaa ja kalliimpaa. Unify360 on täysin uudenlainen työkalu ja palveluratkaisu hybridimallisiksi...

  Vakuuksien hallinta

  TWINin vakuusinstrumenttivalikoima on erittäin kattava. TWINin avulla yrityksenne hallinnoi vakuussopimuksia tehokkaasti vakuuden koko elinkaaren ajan.

  Valuuttariskin hallinta

  TWIN tukee valuuttariskin hallinnan päätöksentekoa tuottamalla luotettavasti ajantasaisen tiedon yhtiöiden ja konsernitason valuuttapositioista.