Primary tabs

  Suodata:

  LS Central – Tehokas ja nykyaikainen kaupan alan toiminnanohjausratkaisu (ERP)

  Tehokas ja nykyaikainen monikanavaratkaisu ketjuuntuneelle kaupalle LS Central (LS Nav) on monikanavaisen kaupan toiminnanohjaukseen (ERP) kehitetty toimialaratkaisu. Se sisältää toimitusketjun hallinnan, monikanavaisen myynnin, varastonhallinnan, myymäläohjauksen ja talouden hallinnan. LS Central...

  Merlot Medi-Ensihoidon sähköinen johtamis- ja raportointijärjestelmä

  Merlot Medi - Ensihoidon sähköinen johtamis- ja raportointijärjestelmä: Merlot Medi on johtamisjärjestelmä ensihoidon vastuulääkäreille, lääkintäesimiehille ja konsultoiville lääkäreille Järjestelmä välittää tietoa reaaliaikaisesti sairaankuljetusyksiköstä hoitopaikkoihin ja ensihoidon valvomoihin Järjestelmän yhtenä tärkeimpänä...

  Merlot Mukana

  Mobiilisovellus pelastustoimen ja ensihoidon johtamiseen ja valvontaan Modulaarinen Merlot-tuoteperhe palvelee pelastuslaitoksia monipuolisesti. Merlot Mukana on mobiililaitteissa toimiva johtamis- ja valvontasovellus. Merlot Mukana tehostaa ensihoidon operatiivista johtamista ja resurssienhallintaa välittämällä mm...

  Mobiili itseilmoittautuminen

  Mobiili itseilmoittautuminen on CGI:n ratkaisu vastaanottojen ilmoittautumisjonojen purkamiseen ja työnkulkujen tehostamiseen.

  Mynla - laskutus ja raportointiratkaisu

  Mynla - laskutus ja raportointi: Jalostettua tietoa laskutuksen ja raportoinnin tarpeisiin. Mynla on hyvinvointitoimialan laskutus- ja raportointiratkaisu, joka mahdollistaa suurten tietomäärien lähes reaaliaikaisen keräämisen ja käsittelyn laskutuksen ja raportoinnin tarpeisiin...

  Navici® - Paikkatietoratkaisu pilvipalveluna

  Navici® tuo paikkatiedon osaksi liiketoimintaasi. Se on tuotteistettu pilvialusta, jonka rajapintojen kautta voidaan kustannustehokkaasti, luotettavasti ja turvallisesti jakaa esimerkiksi taustakarttoja ja rikastettua paikkadataa päätöksenteon tueksi.

  OMNI360 Kertomus

  OMNI360 Kertomus antaa reaaliaikaisen kokonaisnäkymän asiakkaan tilanteeseen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa.

  OMNI360 Raha

  OMNI360 Laskutus tekee aluetasoisten organisaatioiden laskutusaineiston käsittelystä keskitettyä ja sujuvaa. Pilvipalvelu ottaa vastaan lähteestä riippumatta kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon aineistot, tuottaen niiden perusteella ajantasaista laskutus- ja maksatusdataa.

  OMNI360 Sosiaalipalvelut

  OMNI360 Sosiaalipalvelut on syntynyt vuosikymmenien toimialaosaamisella, tehden sosiaalityön ammattilaisten uudistuvista kirjaamisvelvoitteista rutiinia. Palveluprosessi on räätälöivissä kunkin organisaation omien käytäntöjen mukaisesti. Tämä tukee ammattilaisten päivittäistä työtä parhaalla mahdollisella tavalla, alkaen asian vireilletulokäsittelystä palvelutarpeen arviointiin, suunnitteluun, päätöksen tekoon, seurantaan ja aina tulosten arviointiin.

  OMNI360 TIEDONJAKOPILVI 

  XDS-tiedonjakopilvi on nykyaikainen ratkaisu potilastiedon jakamiseen ja hallintaan. Data ja sovellukset on erotettu toisistaan siten, että yhteiskäytössä olevaa dataa voidaan hyödyntää eri sovelluksilla.

  OMNI360 Yrityskertomus

  OMNI360 Yrityskertomus on SoftMedic-potilastietojärjestelmään liitettävä Organisaatio.web –lisäosa. Palvelu on web-käyttöliittymä, jossa on yhdenmukainen työpaikkaselvityslomake.

  Osastonhoidon mobiili

  Tehokkuutta parantava osastonhoidon mobiili Hoitotyön arkeen liittyy paljon haasteita ja niistä merkittävimmät liittyvät potilastietojen käsittelyyn ja käyttöön, sekä tiedonkulkuun hoidon eri vaiheissa. Havainnoimalla päivittäistä hoitotyötä erilaisissa yksiköissä on tunnistettu oheisia...

  Pääkäyttäjän tehostettu tukipalvelu

  Tehostettu tukipalvelu tukee aloittavaa tai kokenutta Pegasos-/ProConsona-järjestelmän pääkäyttäjää isoissa ohjelmiston muutostilanteissa.

  Palkat Mukana

  Palkat Mukana -ratkaisulla palkansaaja voi selailla palkkalaskelmiaan mobiilisovelluksessa. Palkkatietojen tarkistus on nopeaa missä ja milloin tahansa. Ratkaisu täydentää Verkkopalkkapalvelua.

  Payments360

  CGI Payments360™ on integroitu portfolio, joka koostuu ratkaisuista ja palveluista, jotka CGI on kehittänyt tukemaan maksun elinkaaren aikana tapahtuvaa muutosta

  PosManager

  Helppokäyttöinen, monipuolinen ja älykäs kaupan kassajärjestelmä Asiakaspalvelun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kassat toimivat jokaisessa tilanteessa. PosManager on moderni kassajärjestelmä, jonka avulla kaupan myyntitapahtumat hoituvat helposti, nopeasti ja luotettavasti. Suunnittelussa...

  Powered-toiminnanohjausjärjestelmä

  Powered on vaativaan toiminnanohjaukseen suunniteltu ohjelmistoratkaisu teollisille yrityksille.

  Pro Economica - toimiva ja tuotteistettu taloushallinto

  36 prosenttia Suomen kunnista käyttää taloushallinnossaan Pro Economicaa. Pro Economica on pitkän linjan taloushallinnon ratkaisu, jolla on tyytyväinen asiakaskunta. Asiakastyytyväisyys perustuu vahvaan yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Kun yhdistämme pitkän toimialakokemuksemme asiakkaidemme...

  Profio Mukana

  Profio Mukana CGI Profio360 -toiminnanohjausjärjestelmä mukanasi mobiilisti Profio Mukana tuo CGI Profio360 -toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksia mobiilikäyttöön ja käyttäjien ulottuville missä vain ja milloin vain. Mobiilin edut: Joustavuus – mobiilisovellusta voi käyttää...

  Puheentunnistus - Ajansäästöä ja tehokkaampaa työnkulkua

  Nykyaikaisella puheentunnistuksella voidaan tuottaa tekstiä nopeasti ja helposti. Puheentunnistus mahdollistaa organisaatioille tehokkaamman työnkulun, säästöjä ajassa ja rahassa sekä paremman työntekijä- ja asiakaskokemuksen. Palvelusta löytyvät sanastot niin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon kuin sosiaalitoimelle, ja se pysyy ajan tasalla myös uusien sanastojen muodostuessa haastavaan Suomen kieleen.