Primary tabs

  Suodata:

  eTrans

  Älykästä logistiikkaa kuljetusten hallintaan ja automatisointiin eTrans on CGI:n toiminnanohjausjärjestelmä huolinta-, varastointi- ja kuljetusyrityksille. Tavarakäsittely, huolinta ja talous muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden. Tehokas logistiikka on edellytys teollisuuden kilpailukyvylle ja kriittinen...

  Facta -kuntarekisteri ja paikkatietoratkaisut

  Facta -kuntarekisteri on kehitetty kuntien tarpeeseen rekisteritietojen hallintaan. Kunnat ylläpitävät ja arkistoivat monenlaista tietoa, kaikki kuntalaiset, jokainen kiinteistö ja kaava on rekisteröity. Kuntien tietovarastot ja arkistot kasvavat joka päivä uudella...

  Facta Jätehuolto

  Facta Jätehuolto on pilvipalvelu erityisesti seudullisen jätehuoltoviranomaisen työprosessien tukemiseen. Se soveltuu mainiosti myös yksittäisen kunnan tai kaupungin jätehuollon käyttöön. Facta Jätehuolto toimii sekä jätehuoltoon liittyvien asioiden (hakemukset, päätökset, selvitykset) hallintaratkaisuna että sähköisenä arkistona.

  Facta Mukana - Helppoutta ja reaaliaikaisuutta rakennuskatselmointiin

  Facta Mukana tuo rakentamisen aikaista viranomaisvalvontaa tukevat reaaliaikaiset rakennuslupatiedot dokumentteineen ja karttoineen mobiiliin. Mobiilisovelluksella voidaan katselmoida ja myöntää rakennusluvat, hallita rakennus- ja huoneistotietoja ja hoitaa niiden rakentamisen aikainen valvonta.

  Facta Väestö

  Kuntarekisterikokonaisuuteemme sisältyvä Väestö on selainsovellus väestötietojen katseluun ja raportointiin. Väestötiedot haetaan suoraan kunta- ja seutukohtaiseen väestökantakopioon suoraan väestötietojärjestelmästä erikseen sovittavien käyttöoikeuksien ja tietolupien perusteella.

  Facta Ympäristö

  Facta Ympäristö tukee kuntien ja kaupunkien ympäristövalvonnan prosesseja sekä toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Ratkaisu tuotetaan pilvipalveluna ja soveltuu näin erityisen hyvin seudullisen ympäristövalvonnan työkaluksi.

  FAGUS - Ohjelmistokokonaisuus metsäteollisuusyrityksille 

  Metsäteollisuusyritysten tarpeisiin suunniteltu ohjelmistokokonaisuus FAGUS sisältää ratkaisun aina puuvarantojen inventaariorekistereistä, suunnittelutuesta ja toimitusten suunnittelusta puutavara-autoihin ja metsätyökoneisiin tarkoitettuihin mobiileihin paikannustyökaluihin. Ohjelmistoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten asiakkaidemme kanssa. Osallistumme myös aktiivisesti...

  G10 ja eGD

  Tehokkaampaa toiminnanohjausta graafiselle teollisuudelle, pakkausteollisuudelle ja kustannustoimialalle.

  Helmi Mukana - Sujuvampaa viestintää kodin ja koulun välillä

  Helmi Mukana on mobiiliratkaisu Helmi-opintohallintojärjestelmään. Mobiiliratkaisu soveltuu kaikille Helmi-käyttäjäorganisaatioille. Helmi Mukana sisältää lukujärjestykset, viestit, poissaolot, kokeet, kotitehtävät, huomautukset ja tiedotteet, eli kaikki oleellinen kulkee aina mukana.

  HelpDesk

  CGI:n sovellustuki Pegasos- ja ProConsona-asiakkaille hoitaa sovitusti yrityksen helpdeskiä, jotta voit parantaa tehokkuutta ja vapauttaa resursseja muihin tehtäviin.

  IoT Factory Dashboard

  IoT Factory Dashboard Teollisuuden raportointiratkaisu Perustuuko yrityksenne päätöksenteko reaaliaikaiseen, faktapohjaiseen tietoon vai parhaisiin arvioihin? CGI:n raportointiratkaisu IoT Factory Dashboard tukee dataan ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa. Se on nopeasti käyttöönotettava, pilvipohjainen...

  IT4Cargo

  Ajallaan ja kustannustehokkaasti tehtävät kuljetukset edellyttävät ennakkosuunnittelua ja seurantaa. CGI:n IT4Cargo yhdistää kuljetusyritysten liiketoiminnan ja logistiikan prosessit sekä kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten tulliasioinnin yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

  Itseilmoittautuminen

  Itseilmoittautumisratkaisu tuo digitaalisuuden helpottamaan asiakaspalvelua. Itseilmoittautuminen on digitaalinen asiakasvirran hallinnan järjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Ratkaisun avulla tehostetaan ja automatisoidaan asiakkaan ilmoittautumista, tiedottamista ja kulun opastusta sekä ammattilaisen kutsuprosessia. Itseilmoittautumiskioski...

  Kansalaisen asiointipalvelut

  Kansalaisen asiointipalvelut on ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon parempaan arkeen. Sen ansiosta paperisota, raskaat käsittelyprosessit sekä ajanvarausten sopiminen puhelimessa ovat historiaa.

  Keybox - terveydenhuollon materiaalihallinto

  Terveydenhuollon materiaalihallinto ja prosessit kuntoon Keybox-materiaalinhallinnon tietojärjestelmä on kooste sairaanhoitopiirien osaamista, ohjelmiston soveltamista ja sovittamista, koulutusta sekä kehittämistä. Tietojärjestelmä käsittää sairaanhoitopiirin toiminnanohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden, jolla hallinnoidaan terveydenhuollon materiaalitoimen ja myynnin prosessit...

  Koki - monipuolinen kiinteistötietojärjestelmä

  Koki on kiinteistöhallinnan ratkaisu, jolla hallitset kiinteistön koko elinkaarta. Järjestelmän ydin on kiinteistörekisteri, joka toimii master datana. Kaikki kiinteistötiedot löytyvät samasta kiinteistötietojärjestelmästä. Koki-ratkaisun avulla hoidat kaikki kiinteistön ylläpidon kannalta tärkeät toiminnot. Integrointi muihin tietojärjestelmiin on joustavaa.

  Kolibri - Järjestelmäratkaisu energia- ja vesitoimialalle

  Kolibri - Järjestelmäratkaisu energia- ja vesitoimialalle Tehokasta asiakkuuden hallintaa Kolibri-järjestelmällä Kolibri on laajasti käytössä oleva energia- ja vesitoimialan järjestelmäratkaisu, jota kehitämme voimakkaasti ja systemaattisesti vastaamaan asiakkaidemme toiminnallisia tarpeita. Kolibri-järjestelmä sisältää...

  Kotihoito Mukana - ratkaisu kotihoidon toiminnanohjaukseen

  Kotihoito Mukana on liikkuvan työvoiman hallintatyökalu. Se on helppokäyttöinen mobiili toiminnanohjausratkaisu kotihoitajille ja monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen.

  Kunta- ja Maakuntamalli – Automatisaatiolla tehokkuutta tiedolla johtamiseen

  Kunnat ja maakunnat ovat monitahoisia toimintaympäristöjä tuottaessaan palveluja kuntalaisille. Palvelujen mahdollistamiseen liittyvät olennaisesti käytettävissä olevat tulot ja tuottamiseen kuluvat menot. Elinvoimaisen kunnallisen organisaation peruskiviä ovat toimiva talous ja olemassa olevan...

  Lainasalkun hallinta

  TWIN tukee rahoituksen päätöksentekoa tuottamalla luotettavasti korkoennuste-, suojausaste- ja muita tunnuslukuraportteja. Näiden tietojen perusteella tehtyjen lainojen ja korkojohdannaisten rekisteröinti ja ylläpito on helppoa TWINissä.