Primary tabs

  Suodata:

  Analytics Factory - pilviympäristöjen ja kehittyneen analytiikan käyttöönotto

  Analytics Factory mahdollistaa nopean toteutuksen yhdistäen metodologian ja tarpeeseen kehitetyt työkalut muodostaen tehokkaan ja turvallisen data-alustan kehittyneelle analytiikalle pilviympäristöissä.

  Apuri - Tehokkuutta kuntien katuverkostojen ylläpitoon

  Apuri on palvelutuote kuntien katuverkoston ylläpitoon. Apuria voidaan käyttää ympäri vuoden seuraavien olosuhteiden torjuntaan: liukkaus, katupöly, kuivuus ja syksyn lehdet. Apuri visualisoi karttanäkymässä kuljettajalle katujen hoidettavan olosuhteen selkeinä väripalkkeina.

  Aromi Diet

  Aromi Diet mahdollistaa kokonaisvaltaisen ravitsemussuunnittelun. Ruokapäiväkirjat rakennetaan tarkkaan ja ajantasaiseen tuotetietoon pohjautuen, jotta niitä voidaan helposti ja luotettavasti työstää erilaisia ravitsemuslaskelmia varten.

  Aromi eRuokalista

  Aromi eRuokalista tuo ruokalistat suoraan asiakkaidesi käyttöön verkkosivuillesi. eRuokalista säästää aikaa vähentämällä saman tiedon kirjaamista useampaan paikkaan.

  AURA - laatua, järjestelmällisyyttä ja yksilönsuojaa oppilashuollon asiakkuudenhallintaan

  Aura on perusasteen ja toisen asteen koulupsykologien ja –kuraattorien asiakastyön dokumentointiin ja asiakkuudenhallintaan kehitetty ratkaisu. Yhteistyössä sivistystoimen ja oppilashuollon ammattilasten kanssa kehitetyn ratkaisun toiminnallisuudet tukevat aidosti koulukuraattorin ja -psykologin työtä...

  C9000-toiminnanohjausjärjestelmä

  Valmistavan teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmä C9000 on komponenttipohjainen kokonaisratkaisu, josta yritys voi hankkia käyttöönsä tarvitsemansa osat. Ratkaisu soveltuu tilausohjautuvan, omia tuotteita valmistavan ja alihankintaa harjoittavan yrityksen tarpeisiin. Ratkaisua on toimitettu muun muassa...

  CGI Asioin - Sähköinen asiointi kuntalaiselle

  CGI Asioin on kustannustehokas kokonaisratkaisu kunnan sähköiseksi asiointijärjestelmäksi.

  CGI Cloud Acceleration Services - Kiihdytys pilveen

  CGI Cloud Acceleration Services nopeuttaa pilven käyttöönottoa ja maksimoi siitä saatavat hyödyt. Cloud Acceleration Services on asiakaslähtöinen ratkaisu yrityksen pilveistymiseen.

  CGI Drive

  CGI Drive on pilvipalvelumme tiedostojen säilyttämiseen ja jakamiseen. Kaikki CGI Driveen tallennetut tiedostot ja data pysyvät Suomessa CGI:n pilviympäristössä, jota ylläpitävät turvaselvitetyt asiantuntijat.

  CGI HR Palkat kunnille ja kaupungeille

  CGI HR Palkat kunnille ja kaupungeille on suunniteltu palvelemaan erikokoisten organisaatioiden tarpeita, aina muutaman kymmenen henkilön organisaatioista 20 000 henkilön organisaatioihin asti. Ratkaisumme on tehokas HR ERP-järjestelmä, johon kuuluvat kokonaisvaltaisen...

  CGI HR Palkat maakunnille ja sairaanhoitopiireille

  CGI HR Palkat on suunniteltu palvelemaan etenkin sairaanhoitopiirien ja tulevaisuudessa maakuntien tarpeita. Sote- ja maakuntauudistuksessa sairaanhoitopiirien henkilöstö siirtyy kunnilta maakunnille. Olemme olleet mukana monissa talous- ja henkilöstöhallinnon muutoshankkeissa, jotka auttavat...

  CGI HR WFM – työvoiman hallinta

  CGI HR WFM on paras ratkaisu keskisuurille ja suurille organisaatioille kokonaisvaltaiseen työvoiman hallintaan. Prosessien automatisoinnin, suunnittelua tukevan tiedon hyödyntämisen ja älykkäiden järjestelmätoiminnallisuuksien avulla muodostetaan joustava ratkaisu, joka tukee asiakkaan tavoitetilan toimintamallia. Työvuorosuunnittelulla varmistetaan riittävä osaaminen ja palvelun saatavuus, myös muutostilanteissa.

  CGI Kuntapulssi

  CGI Kuntapulssi – johda kuntaasi tiedolla CGI Kuntapulssi on tuotteistettu raportointiratkaisu, joka auttaa johtamaan kuntaasi tiedolla. Kuntapulssi on suunniteltu yhdessä kuntien kanssa ja se tarjoaa käyttöön valmiit mittarit, jotka jokainen...

  CGI Profio360 -toiminnanohjausratkaisu

  Projektiohjautuvaan liiketoimintaan suunniteltu ratkaisumme sisältää kaiken, mitä toiminnan ohjaaminen vaatii. Ratkaisu hyödyntää toimialojen parhaita käytäntöjä, tehostaa liiketoiminnan prosesseja ja lisää tiedon sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. Profio360 tarjoaa innovatiiviset, visuaaliset työkalut liiketoimintaprosessien ohjaamiseen ja kehittämiseen.

  CGI raaka-ainekaupan ratkaisu

  Raaka-aineiden ja hyödykkeiden ostoprosessissa on tärkeää, että yritys hallitsee ja valvoo juuri niitä tekijöitä, joihin se voi suoraan itse vaikuttaa, kuten sopimukset, logistiikka, sopimuksiin liittyvät kustannukset sekä riskienhallinta. Tiedon pitää...

  CGI Travex360 - myynnin tukijärjestelmä

  CGI Travex360 (aiemmin Pro Logistica) on mobiili ratkaisu, joka on suunniteltu vastaamaan erityisesti matkustusalan vähittäiskaupan tarpeisiin, esimerkiksi lennoilla ja junissa.

  CGI USE

  CGI USE on skaalautuva, pilvipohjainen ratkaisu, joka tekee palveluhallinnasta ja työtehtävien suorittamisesta yksinkertaista, kustannustehokasta ja liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla palvelevaa.

  CitySuite - kunta- ja kaupunkiympäristön uusi palvelualusta

  Uudenlainen pilvipalvelualusta kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan toteuttamiseen Yhteinen alusta, integroitu asiointi, työvaiheiden automatisointi, mobiilikäyttö sekä liittymät ulkoisiin tietovarantoihin näyttelevät tärkeää osaa tulevaisuuden ratkaisussamme. Paikkatiedon rooli isojen tietomassojen yhdistäjänä...

  Collections360 - Perintäohjelmisto

  Collections360 on kattava perinnän palveluratkaisu, jossa yhdistyvät ohjelmisto, liiketoimintaprosessit ja IT-palvelut.

  Dafo - Pidä muotibisneksen langat käsissäsi

  Dafo -toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu ja toteutettu yhdessä tekstiili- ja valmisvaatealan ja tukkukaupan yritysten kanssa. Ohjelmisto koostuu toisiinsa integroiduista, erikseen hankittavissa olevista ohjelmamoduuleista ja se skaalautuu niin 1-2 hengen kuin satojen käyttäjien yrityksen tarpeisiin.