Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi esitetään paljon monimutkaisia laskukaavoja. Pohjan hyvinvoinnillemme – muun muassa tasa-arvolle, työvoiman saatavuudelle, eläkkeille ja julkisen talouden rahoitukselle – muodostaa lopulta yksi yhtälö, jonka ratkaiseminen ei vaadi funktiolaskinta ja taulukkokirjaa. Tällä yhtälöllä on kaksi muuttujaa: työ + perhe.

 

Työ + perhe on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kampanja. Kampanja haastaa työnantajia etsimään ja nostamaan esiin työn ja perheen yhteensovittamista tukevia ratkaisuja, jokaisen työpaikan omista lähtökohdista käsin. Mitä teidän työpaikallanne on tehty tai voitaisiin tehdä, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen sujuisi saumattomammin? 

Lue lisää kampanjasta

Kehitämme CGI:llä henkilöstöhallinnon tuotteita ja investoimme vahvasti parempaa elämää tukeviin ratkaisuihin. Missionamme on vähentää aikuisten ruutuaikaa ja parantaa ajanhallintaa. Näin mahdollistamme enemmän aikaa perheelle, itselle ja muihin ihmisten välisiin kohtaamisiin. CGI:n HR- ja palkkaratkaisut ovat läsnä 1,6 miljoonan suomalaisen arjessa.

Lue lisää ratkaisuistamme

Meille on myös työnantajana tärkeää, että asiakkaidemme parissa työskentelee asiantunteva, tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö. Ymmärrämme työntekijöidemme erilaiset elämäntilanteet ja tarjoamme mahdollisuudet joustaviin työaikoihin, etätyöhön ja vapaisiin. Perheellisten arkea meillä helpottaa esimerkiksi sairaan lapsen kotihoitopalvelu.

Lue lisää CGI:stä työnantajana

 

Enemmän aikaa sille mikä on arvokasta

Kun asioita tehdään älykkäämmin, aikaa jää enemmän sille mikä on arvokasta. Vähemmän kiirettä ja enemmän aikaa asiakkaille, perheelle ja ihmisten välisiin kohtaamisiin. Tutustu elävän elämän esimerkkeihimme!

Työkuormat kuriin kellokortilla

EU määräsi työnantajat mittaamaan päivittäistä työaikaa. Tavoitteena on saada todenmukaista tietoa ylitöistä ja työntekijöiden lepoajoista. Työntekijät eivät ole voineet luotettavasti määritellä työtuntejaan ja lepoaikojaan. Näin heille on lähes mahdotonta varmistaa, että oikeudet toteutuvat. Onko kellokortti oikea ratkaisu?

Lue lisää

Vähennä vuorotyön haittoja

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu antaa henkilöstölle mahdollisuuden suunnitella omat työvuoronsa. Se edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä parantaa työkyvyn ja työmotivaation säilymistä, osoittavat Työterveyslaitoksen tutkimukset. Tutkimustuloksia käytetään järjestelmäkehityksessämme.

Lue lisää

Someron vuorosuunnittelusta tehtiin yhteisöllistä

CGI auttaa Someron kaupunkia ja sen sote-työntekijöitä hallinnoimaan työvuoroja yhteisöllisesti. Ratkaisu säästää työaikaa ja parantaa henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työolosuhteisiinsa. Vaikutus mahdollisuudet helpottavat työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. 

Lue lisää