Signmark Productions julkaisi innovatiivisen ja mullistavan sovelluksen viittomakielen käyttäjille. Yhdessä CGI:n kanssa luotu Chabla on mobiilisovellus, joka yhdistää kuurot ja viittomakielen tulkit maailmanlaajuisesti.

Autamme organisaatioita huomioimaan erilaiset käyttäjät ja heidän erilaiset tarpeensa palveluja suunnitellessa sekä suunnittelemme ja toteutamme saavutettavia digitaalisia palveluita. CGI:n palvelumuotoilijat ovat erikoistuneet käyttäjäkeskeiseen palveluiden suunnitteluun, jossa loppukäyttäjien tarpeet tuodaan palvelukehityksen keskiöön yhdessä teknisten mahdollisuuksien ja liiketoiminatatavoitteiden kanssa. 

Haluamme olla vahvasti mukana kaikille yhdenvertaisen digitaalisen yhteiskunnan saavuttamisessa. Suunnittelijamme ovat saaneet asiakasprojekteissa erinomaista palautetta erilaisten loppukäyttäjien empaattisesta kohtaamisesta sekä kyvystä tuoda hiljaisia ja tiedostamattomia asiakastarpeita kuuluviin palvelukehitykseen.
 

Saavutettavuuspalvelumme 

Saavutettavuuden arviointi

Digipalvelun saavutettavuuden arvioinnilla saadaan selville palvelun saavutettavuuden nykytila ja konkreettiset korjausehdotukset saavutettavuuden parantamiseen. Saavutettavuusarvioinnin menetelmiä ovat asiantuntija-arvio ja loppukäyttäjiä osallistava saavutettavuustestaus. Asiantuntija-arvioinnissa selviää kehitystarpeet palvelun tekniselle saavutettavuudelle ja käytettävyydelle. Saat tulokseksi konkreettisen listan siitä, mistä pitää tehdä, jotta saavutettavuuslain vaatimukset täyttyvät. Erityisryhmiin kuuluvien loppukäyttäjien kanssa saamme edellisten lisäksi selville, miten palvelu toimii heidän kannaltaan, kuinka ymmärrettävä sisältö on ja mihin suuntaan palvelua kannattaa kehittää.

Käyttäjätarpeiden kartoittaminen

Kartoitamme, miten nykypalvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja löydämme tarpeita uusille, innovatiivisille palveluille. Tuomme erilaisten käyttäjien äänen kuuluviin palvelukehitykseen. Käytämme apuna esim. haastattelua- ja havainnointia, menetelmät valitsemme palvelumuotoilun työkaluistamme tapauskohtaisesti.

Koulutus ja konsultointi 

Autamme organisaatioita ja asiantuntijoita ymmärtämään mitä saavutettavuudella tarkoitetaan, miten se käytännössä vaatii palvelulta ja organisaatiolta ja tuemme saavutettavuuden toteuttamisessa käytännössä. Menetelmiämme on perinteinen koulutus ja työn tukeminen sparraamalla.        

Saavutettavan digipalvelun suunnittelu ja toteutus  

Suunnittelemme myös erityisiin asiakastarpeeseen sopivia innovatiivisia ja inspiroivia verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia. Saavutettava palvelu on ymmärrettävä, selkeä, helppokäyttöinen ja teknisesti nykyaikainen. Palvelut suunnitellaan, testataan ja toteutetaan saavutettavuuslain vaatimia WCAG 2.1 kriteereitä vastaaviksi tai tarvittaessa muiden saavutettavuusvaatimusten mukaan.

 

                                 

Vanhukset käyttävät tietokonetta

 


 


Maailman saavutettavinta palvelukarttaa rakennetaan empatian ja ihmisymmärryksen avulla

Lead Designer Katri Koskinen kirjoitti Helsingin kaupungin Palvelukartasta, jota on rakennettu empatialla ja ihmisymmärryksellä.


Suomi sai viimein saavutettavuuslain 

Saavutettavuuslakina yleisesti puhuttu laki on viimein tullut voimaan ja alkaa toteutua käytännössä nyt syyskuussa. Lue lisää lain vaikutuksista blogistamme.