Tulli kehittää jatkuvasti digitaalisia palveluitaan. Jotta palvelut saadaan tehokkaasti käyttöön, kannattaa tullauksia tekevien organisaatioiden tarkastella mahdollisia virtaviivaistuksia myös omissa prosesseissaan. Risto Järvinen kertoo, kuinka tullaava organisaatio saa uusista palveluista suurimman hyödyn irti.

CARTO on nykyaikainen ja joustava, avoimeen lähdekoodiin perustuva paikkatietoanalytiikka- ja visualisointiratkaisu. CARTO:a voidaan käyttää datan visualisointiin kartalla tai alustana tarvittaessa vaativankin paikkatietoratkaisun rakentamiseksi. Ratkaisu voidaan toimittaa pilvestä tai asentaa asiakkaan omille palvelimille.

Ratkaisun avulla paikkatiedon hyödyntäminen on vaivatonta, sillä dataa voidaan tuoda useista eri lähteistä eri muodoissa ja visualisointeja voidaan tuottaa vain muutamaa nappia painamalla. Pilvipalveluna toimitettava ratkaisu voidaan ottaa käyttöön ketterästi, jolloin paikkatietoa päästään hyödyntämään nopeasti.

CARTO:n käyttöönotto ja visualisointien tekeminen on helppoa, ja useat suuryrityksetkin hyödyntävät sitä paikkatietotoiminnassaan. CARTO toimii vaativienkin paikkatietoratkaisujen alustana. CARTO:n kumppanina CGI on kumppanisi myös vaativan paikkatietoratkaisun toimittajana.