EU määräsi työnantajat mittaamaan päivittäistä työaikaa (HS, 16. 5. 2019). Tavoitteena on saada todenmukaista tietoa tehdyistä ylitöistä ja työntekijöiden lepoajoista. Työntekijät eivät ole voineet luotettavasti määritellä työtuntejaan ja lepoaikojaan. Näin heille on lähes mahdotonta varmistaa, että heidän oikeutensa ...

Microsoft toi kansainväliset karttapalvelut saataville vuonna 2005 toimien alkuaikoina muun muassa nimellä Microsoft Live Maps. Bing Maps on nykyisin osa Bing -hakukoneympäristöä, mutta Bing Maps lisenssit ovat saatavilla Suomessa CGI kautta.

Nykyinen Bing Maps versio 8 mahdollistaa helpon ja monipuolisen karttasovelluskehityksen. Bing Maps kehittyy tällä hetkellä kohti laajempia paikkatietotoiminnallisuuksia, joista esimerkkinä on spatiaaliset overlay-analyysit mahdollistava Spatial Math moduli. Bing Maps soveltuu hyvin myös mobiilien karttasovellusten kehittämiseen.

Bing Maps on erityisen helposti integroitavissa Microsoftin järjestelmiin paikkatiedon hyödyntämistä varten. Uusimmassa versiossa 8 paikkatietoinen sovelluskehitys on entistäkin helpompaa, jolloin säästöjä syntyy esimerkiksi kehityskustannuksissa.