Suomessa pian käyttöön tuleva ensimmäinen täysin digitaalinen mobiiliajokortti parantaa ajokortin käyttömahdollisuuksia merkittävästi, sanoo Trafin pääjohtaja.
yli kymmenen tuotteistettua mobiiliratkaisua
Noin 100 mobiiliasiantuntijaa
yli 300 asiakkuutta

Suomen johtavana mobiiliratkaisujen toimittajana tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti palveluita mobiiliratkaisujen kehittämiseen ja ylläpitoon*. Tarjoamme mobiiliratkaisujen suunnittelua, toteutusta, testausta sekä näihin liittyen konsultointia ja ylläpitopalveluita. Laaja-alaisella osaamisellamme varmistamme sen, että pystymme auttamaan asiakkaitamme tuotteen koko elinkaaren ajan. *(Gartner; Suurin määrä mobiilisovellustoimituksia Suomessa (2015) & Suomen osaavin mobiiliratkaisujen toimittaja (2017)

Ratkaisuillamme pystymme reagoimaan asiakkaiden liiketoiminnan muutoksiin uusimpia teknologioita sekä tehokkaita ohjelmistotuotannon prosesseja hyödyntäen. Käytämme palvelumuotoilun keinoja ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita paremmin ja mobiiliratkaisumme noudattavat alan tietoturvastandardeja. Mobiiliratkaisumme ovat aina saatavilla ja skaalautuvat asiakastarpeen mukaisesti. Pystymme tarjoamaan ratkaisuja toimialasta riippumatta ja tällä hetkellä meillä löytyykin asiakkaita lähes kaikilta toimialoilta. Palveluidemme kautta olemme vahvasti läsnä niin suomalaisten työntekijöiden, kuin kuluttajien arjessa.

 

Asiakkaat ja työntekijät etusijalle

  • Useilla toimialoilla käyttäjät ovat siirtymässä perinteisistä web-palveluista mobiiliin. Parhaimmillaan mobiilisovellukset ovat tehokas tapa tavoittaa asiakkaat ja tuottaa heille parempaa palvelua uuden digitaalisen kanavan kautta. Kanavana mobiili mahdollistaa palveluiden saatavuuden nopeasti ja helposti ajasta ja paikasta riippumatta.

  • Organisaation sisällä tarjoamme palveluita niin perus- ja tukiprosessien hoitamiseen kuin liikkuvan henkilöstön ohjaamiseen. Kun perus- ja tukiprosessit hoidetaan mobiilisovellusten avulla, yritykset pystyvät nopeuttaman prosessien läpimenoaikoja. Olemme toteuttaneet operatiivista työtä helpottavia mobiiliratkaisuja usealle toimialalle, jotka tehostavat työtä ja tuovat reaaliaikaisesti tiedon nopeasti kaikille relevanteille sidosryhmille.

Paras käyttökokemus ja modernit teknologiat

  • Käyttäjä on meille tärkein. Osana mobiilipalveluidemme kehitystä käytämme palvelumuotoilun uusimpia työkaluja varmistamaan ensiluokkaisen palvelukokemuksen kaikille palveluidemme käyttäjille.

  • Meillä CGI:llä on pitkä kokemus erilaisista integraatioista ja nykyaikaisista API-kerros arkkitehtuureista. Tuomme tehokkaiden integraatioratkaisujen avulla oikean tiedon tehokkaasti palveluiden käyttäjälle ja sovitamme ratkaisut yrityksen nyky IT-arkkitehtuuriin. Käytössämme on uusimmat teknologiat ja mobiilipalvelut toteutamme asiakastarpeiden mukaisesti käyttöjärjestelmäkohtaisesti natiivi-sovelluksina, hybridisovelluksina tai PWA –sovelluksina iOS & Android- alustoilla.

 

 


 

Valmiiksi tuotteistetut mobiiliratkaisumme tarjoavat nopean, kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen tavan mobilisoida perusprosesseja ja tehostaa operatiivista työtä.

Mukana™ -ratkaisujamme on käytössä jo lähes kaikilla toimialoilla: Energia ja Vesi, Hyvinvointi, Kauppa ja Palvelut, Koulutus, Kunnat ja Valtio, Liikenne ja Liikkuminen, Logistiikka- ja Postipalvelut, Pankki ja Vakuutus, Sosiaali- ja terveysala, Telecom ja Media, Teollisuus. Mukana™ -ratkaisu voidaan yhdistää joustavasti liiketoiminnan ydinjärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään, henkilöstöhallinta-, palkanmaksu- tai laskutusjärjestelmään. Tuotteistettuja ratkaisujamme käyttää jo 150 organisaatiota Suomessa ja tarjoamme päivittäin mobiilipalveluita kymmenille tuhansille suomalaisille.

utilities trends medium

CGI:n mobiiliratkaisut

Mobilog tehokkaaseen työnohjaukseen   

Rondo Mukana dokumenttien asiatarkistukseen ja hyväksyntään

HR Mukana joustavuutta henkilöstönhallintaan            

Palkat Mukana sujuvuutta palkkatietojen selailuun

Matkat Mukana matka- ja kululaskut muutamalla napin painalluksella

Kotihoito Mukana enemmän hoitoaikaa asiakkaille

OMNI360 Yrityskertomus yhdenmukaisuutta SoftMedic-potilastietojärjestelmään

SOMA sosiaalipalveluiden ammattilaisen työkalu

Facta Mukana helppoutta ja reaaliaikaisuutta rakennuskatselmointiin

Helmi Mukana sujuvampaan viestintään kodin ja koulun välillä

Merlot Mukana pelastustoimen ja ensihoidon johtamiseen ja valvontaan

Osastonhoidon mobiili tehokkuutta hoitotyöhön

Profio Mukana tehokkuutta työnohjaukseen

Varhaiskasvatus Mukana läsnäolojen seurantaan 

Asiakaskohtaiset ratkaisut 

Mobiiliratkaisu on mahdollista räätälöidä asiakaskohtaisesti. Lisätietoja jo toteutetuista ratkaisuistamme löytyy ylläolevan linkin takaa.

Muut palvelut mobiiliratkaisujen kehitykseen

Asiakaskohtaisten ratkaisujen ja tuoteratkaisujen lisäksi tarjoamme palveluita mobiiliarkkitehtuuriin ja laitehallintaan (Enterprise Mobility Management). Lisätietoa kyseisistä palveluista löytyy ylläolevan linkin takaa.