Tapaamme vuosittain liiketoiminta- ja IT-johtoa sekä -päättäjiä keskustellaksemme heidän organisaatioihinsa vaikuttavista trendeistä sekä liiketoiminta- ja IT-prioriteeteista. Keskustelujen pohjalta kootut CGI Client Global Insights -näkemykset vahvistavat, että vastaajien odotukset digitaalisille palveluille ohjaavat yhä enenevissä määrin digitaalista muutosta ja että kyberturvallisuuden merkitys korostuu entisestään.

Tutustu toimialakohtaisiin tuloksiin

Vaikka toimialojen välillä on huomattavissa monia yhteneväisiä trendejä, huomasimme, että toimiala, sijainti sekä kulttuuri vaikuttavat siihen, miten muutos koetaan ja miten siihen suhtaudutaan.

Lataa infograafi globaaleista trendeistä ja tutustu toimialakohtaisiin raportteihin sekä siihen, kuinka autamme asiakkaitamme kehittämään digitaalisia valmiuksiaan ja kyvykkyyttään: 

Lataa toimialakohtaiset raportit:
Pääomamarkkinat

Pääomamarkkinat
Edistynyt analytiikka, automaatio sekä uudet teknologiat ja kyberturvallisuus nousevat pääomamarkkinaraportissamme toimialan painopisteiksi. 
Lataa raportti

Valtionhallinto
Kyberturvallisuus on vuoden 2018 tuloksissa valtionhallinnon johdon tärkein toimialatrendi, kun taas IT modernisaatio on painopisteenä liiketoiminnan ja IT:n prioriteeteissa. 
Lataa raportti

Viestintä
Asiakkaiden odotukset kilpailuedun säilyttämisestä kilpailluilla markkinoilla edistävät uusien strategioiden ja liiketoimintamallien kehittämistä. 
Lataa raportti

Pankkipalvelut yrityksille
Päättäjät näkevät sääntelyn, turvallisuuden, uusien teknologioiden kehittymisen sekä reaaliaikaisten maksutapahtumien ja alustojen kehittymisen tärkeimpinä painopisteinä. 
Lataa raportti
Puolustus ja tiedustelu
Kyberturvallisuus on puolustus- ja tiedustelupäättäjien tärkein toimialatrendi, liiketoiminta- ja IT-prioriteetti sekä investointikohde. 
Lataa raportti 
Terveys ja hyvinvointi
Potilaiden ja asiakkaiden odotukset ohjaavat terveys- ja hyvinvointialan päättäjiä edistämään digitaalisia strategioita ja optimoimaan toimintoja. 
Lataa raportti
Vakuutus
Digitransformaatio mainitaan vakuutuspäättäjien vastauksissa tärkeimpänä painopisteenä, jonka avulla vastataan  asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin. 
Lataa rapotti 
Teollisuus
Datan merkitys korostuu teollisuuspäättäjien vastauksissa uusien mahdollisuuksien ajurina reaaliaikaisesta päätöksenteosta yhteistyön tehostamiseen sekä kyberturvallisuuskyvykkyyden kehittämiseen.
Lataa raportti 
Kauppa ja kuluttajapalvelut
Asiakkaat vaatimukset yhä saumattomammalle ja personoidummalle asiakaskokemukselle kasvavat. Digitalisoituminen vastaamaan näihin vaatimuksiin on yhä kaupan alan päättäjien pääpainopiste. 
Lataa raportti 
Pankkipalvelut kuluttajille
Sääntely, turvallisuus ja Open Bankingin tuomat vaatimukset toiminnan avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle ohjaavat muutosta pankkitoimialalla. 
Lataa raportti 
Kunnat ja paikallishallinto
Kansalaisten digitaalisen kokemuksen kehittäminen sekä kyberturvallisuuden integroiminen ovat kriittisiä kuntapäättäjien esiinnostamia painopistealueita. 
Lataa raportti 
 
Liikenne ja logistiikka
Tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen ovat tärkeitä painopisteitä. Hallitsevana prioriteettina liikenne- ja logistiikka-alan päättäjät mainitsevat digitransformaation.
Lataa raportti
Energia ja vesi
Vastaaminen asiakkaiden odotuksiin digitalisaation avulla on toimialan päättäjien mukaan edelleen tärkeää, mutta muuttuva liiketoiminta ja toimintamallit ovat toimialan muutoksen ytimessä. 
Lataa raportti

 

Haluatko kuulla tuloksista lisää? Ota yhteyttä!

Takaisin Client Global Insights -pääsivulle