CGI:n tarjoama verkkolaskupalvelu joustaa asiakkaan käyttötarpeen mukaan, meillä on valmiit rajapinnat useimpiin CGI:n toimittamiin tietojärjestelmiin. Palvelu sinällään on mahdollista liittää mihin tahansa taloushallinnon- tai toiminnanohjausjärjestelmään.

Verkkolaskutuksen mahdollistavat yleisesti käytössä olevat sanomaformaatit (Finvoice, TEAPPSXML) ja verkkolaskun välittämispalveluita tarjoavien palveluntarjoajien välinen yhteistyö. Koska yrityksen taloushallinto perustuu jo ohjelmistoihin, myös tiedon tuottaminen ja syöttäminen näihin ohjelmistoihin voidaan sähköistää verkkolaskun avulla.

Verkkolaskupalvelumme

 

Myyntilaskut (laskujen lähettäjälle)
 • kaikkien laskujen lähetys sähköisessä muodossa CGI:n palveluun
 • laskujen visualisointi PDF/tulostusmuotoon
 • laskujen jakelu verkkolaskuina, kuluttajaverkkolaskuina (e-lasku), suoramaksuina, sähköpostina ja paperilaskuna vastaanottajille – kunkin laskusanoman sisältämän reititystiedon mukaisesti
 • asiakaskäyttöliittymä, jonka kautta yritys voi tarkistaa laskujen toimituksen tilan ja visualisoinnin vastaanottajakohtaisesti
 • automatisoidut kuittaukset jakelusta
 • aineistojen jakelu ja palvelualustan valvonta.
Ostolaskut (laskujen vastaanottajille)
 • saapuvien ostolaskujen yhdenmukaistaminen sovittuun rajapintamuotoon (esim. Finvoice)
 • ostolaskujen kuvantaminen PDF:ksi, mikäli laskuttaja ei ole liittänyt aineistoon laskun kuvaa
 • paperilaskujen skannaus samaan muotoon verkkolaskujen kanssa
 • automatisoidut kuittaukset laskujen vastaanotosta
 • aineistojen jakelu ja palvelualustan valvonta.

 

cgi digital automation