Suomessa pian käyttöön tuleva ensimmäinen täysin digitaalinen mobiiliajokortti parantaa ajokortin käyttömahdollisuuksia merkittävästi, sanoo Trafin pääjohtaja.
Kokosimme inspiraatioksi viisi alaa murtavaa innovaatiota, jotka asettavat riman uuden tason liikenteen ja logistiikan muille toimijoille. Lataa 5xMuutos Liikenne -ekirja.

 

 

IT-ratkaisut apuna liikenteen ja logistiikan sujuvoittamisessa

 

Maamme erityspiirre ovat pitkät välimatkat ja kasvavat liikennemäärät ovat lisänneet liikkumisen haasteita ja kustannuksia. Nykypäivänä IT-ratkaisut, kuten kehittynyt datan hallinta ja analytiikka, IoT, kyberturvallisuus, paikkatieto ja ohjelmistorobotiikka sekä koneoppiminen ovat keskeisessä asemassa liikkumisen uusia palveluja. Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS, Intelligent Transportation Systems) toimivat osana liikenteen ja kuljetusten seurantaa, ohjaamista ja tiedonvälitystä sekä avustavat ihmisiä oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

transportation-body-content
5x Muutos liikenne

Mitä tapahtuu liikenteessä nyt?

Keräsimme inspiraatioksi viisi esimerkkiä organisaatioista, jotka ovat lähestyneet tehokkuuden, kestävyyden ja vastuullisuuden asettamia vaateita uudella tavalla. 

Tutustu maksuttomaan eKirjaan ja lue, kuinka data valjastetaan liiketoiminnan polttoaineeksi. 

Lataa eKirja