Tutkimuksen tavoitteen on luoda laaja kuva tulevaisuuden työelämästä ja työn murroksesta sekä organisaatioiden että työntekijöiden näkökulmista. Erityisen kiinnostavana pidämme niitä kohtia, joissa työntekijöiden ja työnantajien näkemykset, kokemukset ja odotukset ovat yhteneväisiä tai eroavat toisistaan.

Kokemusten vertailu työntekijöiden ja työnantajien välillä tarjoaa organisaatioille hyvän näkyvyyden siihen, mitä oikeasti pitää tehdä, jotta työn murroksesta selviydytään ja pystytään säilyttämään organisaatioiden sekä toiminta- ja kilpailukyky. Uskomme, että tutkimustulokset auttavat suomalaisia organisaatioita kehittämään henkilöstöä kilpailutekijänä.

 

  Kysymyksiä, joita käsittelemme ovat mm.

  • Miten työ ja sen tekeminen on kehittymässä?
  • Miltä organisaatiot tulevaisuudessa näyttävät ja mitä se vaatii niin johtamiseen, osaamistarpeisiin kuin toimintatapoihin?
  • Miten työn muutos vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin, jaksamiseen ja työkykyyn?

  Tutkimusta varten haastateltiin kesä–elokuussa 2019 tutkimuspaneelissa 1 000 suomalaista työssä käyvää henkilöä. Näyte on Suomea edustava ja toimialoittain kattava.

  Työntekijöiden lisäksi haastateltiin kvalitatiivisesti 31 yrityspäättäjää 28 eri organisaatiosta. Päättäjistä 14 edusti henkilöstöjohtoa ja 17 haastateltavaa liiketoiminta-, talous- ja IT-johtoa. Haastateltujen organisaation osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 16 % ja nämä organisaatiot työllistävät Suomessa yli 145 000 työntekijää.

   

  Voit ladata yhteenvedon tutkimustuloksista täyttämällä tietosi oheiselle lomakkeelle. Lähetämme linkin raporttiin sähköpostiisi. Tulemme mielellämme käymään tutkimustuloksia tarkemmin läpi kanssanne. Tämän raportin lisäksi meillä on paljon syventävää tietoa työn murroksen eri ilmiöistä ja näiden esiintymisestä eri toimialoilla.