Selvitys nuorten aikuisten toiveista

CGI kartoitti pankkipalvelujen kuluttajakäyttäytymistä globaalilla tutkimuksella 2017. Vuonna 2018 me tutkimme pankkien tulevaisuutta nuorten aikuisten näkökulmasta ja selvitimme kuinka jatkuva teknologinen kehitys vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen, asenteisiin sekä tulevaisuuden odotuksiin. Tänä vuonna kuitenkin halusimme sukeltaa syvemmälle nuorten ajatusmaailmaan ja saada yhä paremman käsityksen siitä, miten nuoret kokevat pankit ja mitkä asiat siihen vaikuttavat, mitä palveluja nuoret pankeilta odottavat ja suoria ehdotuksia sille, missä pankit voisivat petrata. 

Selvitys toteutettiin 2019 tammi-huhtikuussa tehdyllä kyselytutkimuksella, jossa kohteena olivat suomalaiset 18-30-vuotiaat nuoret aikuiset. Vastaajat edustavat laajasti niin eri paikkakuntia, kuin pankkiasiakkuuksia. Yhteensä vastauksia saatiin 530 kappaletta. Kyselyissä esiin nousseisiin asioihin pureuduimme syvemmin vielä toukokuussa pienryhmähaastatteluissa, joissa mukana oli kaiken kaikkiaan 12 nuorta ja keskustelua yli kahdeksan tunnin verran.