sähköiNen asiointipalvelu kunta- ja kaupunkiympäristön asiointiin. 

Sähköinen asiointi on toisen sukupolven pilvestä tarjottava asiointipalvelu ja se perustuu asioijan vahvaan tunnistautumiseen, jonka jälkeen asiakkaalle voidaan näyttää kaikki viranomaisrekisterissä olevat tiedot esimerkiksi osoitteet, rakennukset ja kiinteistöt.

Käyttäjän ei tarvitse syöttää tietojansa palveluun uudestaan. Asioinnista tehdään helppokäyttöinen ja opastava, joka johdattaa asiakkaan askel kerrallaan eteenpäin. Palvelumuotoilun avulla asioinnista saadaan asiakkaalle helppoa ja houkuttelevaa. Viranomainen saa tarvitsemansa päätöksen tekoon vaikuttavat tiedot.

Hyvä sähköinen asiointi nopeuttaa asioinnin käsittelyä asiakkaan sekä viranomaisen näkökulmasta.

Sähköisen asioinnin valttikortti on sen reaaliaikaisuus, joka poistaa tiedonsiirron ja sen mukana tuoman viiveen asiakkaan ja viranomaisen välisestä asioinnista. Sähköisessä asioinnissa on myös kartta asioinnin- ja siihen liittyvän asiointiympäristön havainnollistamiseksi. 

 

Kokonaisuus sisältää:
  • Rakennusluvat
  • Ympäristöluvat
  • Rekisteritietojen päivittäminen
  • Kyselyrajapinta
  • Aineiston myynti
  • Jätehuollon valvonnan sähköinen asiointi
  • Sivistystoimen sähköinen asiointi
  • Palautekanava
  • Kiinteistövälittäjät
  • Pysyväisarkisto