Helsinki, 06.03.2018 - Liperin kunnan Suomidigi-palkittu päivähoitoratkaisu osoittaa, kuinka sähköistetyt palvelut ovat sekä ystävällisiä käyttäjilleen että edullisia veronmaksajille. Liperin kunta on kehittänyt varhaiskasvatuksen tuntiperusteista maksujärjestelmää yhdessä CGI:n sekä lasten vanhempien kanssa. Lopputulos toi palkintosijan valtakunnallisessa Suomidigi Suunnannäyttäjät ...
Helsinki, 17.04.2019 - IT-palveluyhtiö CGI toimittaa Vantaan kaupungin varhaiskasvatukselle CGI Vesa -ratkaisun, joka helpottaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden, lasten ja vanhempien yhteisiä arjen toimintoja. Järjestelmä automatisoi perinteisiä manuaalityövaiheita ja parantaa tiedonkulkua asiakkaiden ja varhaiskasvatuksen välillä.  

CGI Vesa - Lapsen parhaaksi

 

CGI Vesa on roolipohjainen varhaiskasvatuksen palvelu, jossa yhdistyvät varhaiskasvatuksen ja kodin arkipäivä. Suunnittelun keskeisin lähtökohta on lapsen yksilöllisten tarpeiden ja kehityksen tukeminen sujuvasti ja saumattomasti.

 • Varhaiskasvatus oppilashallinnon ja –huollon kumppanina; keräämme ja välitämme lapsen kehittymiseen ja oppiseen liittyvät tiedot! 
 • Kehittämisen ja toteuttamisen lähtökohtana on käyttökokemuksen parantaminen roolipohjaisesti ja laiteriippumattomasti – mobile first!
 • Kehittäminen tietoturva edellä huomioiden EU-tietosuojavaatimukset ja varhaiskasvatuslain.
 • Kokonaisratkaisu toteutetaan vaiheittain mikropalveluarkkitehtuurilla ja avoimilla rajapinnoilla. 
 • Manuaaliprosessien automatisointi – enemmän aikaa lapselle.

Moderni palvelu innostaa, kannustaa, ohjaa ja opastaa lasta, tukee huoltajaa kasvatuksessa päivittäisessä arjessa sekä auttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia virtaviivaistamalla rutiineja ja tarjoamalla välineitä ammatilliseen yhteistyöhön – lapsen parhaaksi!

 

CGI Vesa on varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä lasten ja huoltajien väliseen viestintään, ennakoivaan ohjaamiseen, tukeen ja vahvaan vuorovaikutukseen suunniteltu palvelu. Uuden ajan työkalut minimoivat rutiineihin käytetyn ajan ja tarjoavat monipuolisia välineitä varsinaiseen kasvatukseen. 

 • Vuorovaikutteinen varhaiskasvatussuunnitelma mahdollistaa valtakunnallisen vasun perusteet
 • Kasvatustyön vaikuttavuutta voi seurata reaaliaikaisesti
 • Avoimet rajapinnat mahdollistavat uudet palvelut ja toimijat
 • Palvelua voi käyttää minkä kokoisella laitteella tahansa

Tästä pääset katsomaan, miltä uusi ratkaisumme näyttää tällä hetkellä. (Toimii Chrome- ja Firefox-selaimilla.)

 • Hae lapsellesi varhaiskasvatus- tai kerhopaikkaa tai ilmoita esiopetukseen. Voit täydentää hakemusta ja seurata sen etenemistä läpinäkyvästi sekä vastaanottaa päätöksen ja paikan helposti.
 • Pidä lapsen ja perheen tiedot ajan tasalla. Voit päivittää lapseen ja perheeseen liittyviä tietoja tietoturvallisesti, esim. lisätä lapsen ruoka-aineallergian  huomioitavaksi ruokailussa.
 • Seuraa lapsen hoitoviikkoa. Näet tulevan viikon tapahtumat, retket ja muistettavat asiat. Voit vastata  ajankohtaisiin kyselyihin eivätkä lomakkeet unohdu repun pohjalle. Arjen organisointi on helppoa, kun kotona tiedetään päivän ja viikon kulku. Oikeat välineet kulkevat aina mukana!
 • Ilmoita lapsen poissaolot. Pystyt helposti ilmoittamaan lapsen äkilliset poissaolot tai muutokset sovittuun varhaiskasvatuksen tarpeeseen.
 • Kommunikoi kasvattajien kanssa. Viestintäpalvelulla saat helposti yhteyden lapsesi kasvattajiin. Saat myös lastasi koskevat ryhmätiedotteet ja ajankohtaiset asiat yhdestä paikasta. Voit myös aidosti osallistua lapsesi yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen.
 • Lapsen tarina. Näet lapsen kehityksen kertyvän kasvupolun aikana. Lapsen tarina sisältää mm. aikajanan, kuvia ja muun materiaalin, joka säilyy tietoturvallisesti ja kulkee lapsen mukana.
CGI Vesa

 • Sujuvoita palveluohjausta. Ajantasaiset tiedot nopeuttavat varhaiskasvatusasian käsittelyä. Saat muistutuksia umpeutuvista määräajoista ja voit pyytää helposti tarkennusta tarvittaviin tietoihin.Parhaan mahdollisen varhaiskasvatuspaikan valinta on sujuvaa, kun palvelu huolehtii esisijoittamisesta mm. sisarukset ja etäisyys huomioiden. 
 • Ylläpidä tietoja helposti. Voit siirtää lapsen helposti ryhmästä toiseen ja  luoda ryhmiä tarpeen mukaan.
 • Suunnittele toimintaa. Voit suunnitella tulevan viikon tapahtumat, retket ja muistettavat asiat. Viesti kotiin muistettavat asiat ja luo tarpeen mukaan kyselyitä!
 • Hallinnoi resursseja. Näet kasvattajien ja lasten välisen mitoituksen ajantasaisesti. Voit tehdä tarvittavat ruoka- ja tilavaraukset.
 • Kommunikoi huoltajien kanssa. Viestintäpalvelulla saat helposti yhteyden lapsen huoltajiin. Voit lähettää ryhmätiedotteet ja ajankohtaiset asiat yhdestä paikasta. Voit täydentää vuorovaikutteista varhaiskasvatussuunnitelmaa päivittäin.
 • Kerrytä lapsen tarinaa. Voit dokumentoida lasten kehitystä helposti pihalla, sisällä ja leikin lomassa, eikä tähän käytetty aika ole pois lasten kanssa käytetystä ajasta.
   
CGI Vesa

Tulevaisuuden kuntien elinvoimaisuus perustuu jatkossa kunnan kykyyn tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluja. 

Sivistystoimessa ja varhaiskasvatuksessa se tarkoittaa lasten, nuorten ja vanhempien arjen sujuvoittamista niin, että varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat sellaisen jatkumon, joka täyttää kunnan sivistystoimelle ja varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet ja tukee lasten ja nuorten kasvua sekä aikuisten vanhemmuutta. Yhdessä eri toimijoiden kanssa rakennetussa sivistystoimen ekosysteemin ytimessä ovat varhaiskasvatus ja oppilashallinto, jotka tukevat arkea ja elinkaarta vauvasta toisen asteen opiskelijaksi.